Médiakutató

Lábjegyzetek

Kertész Krisztina: A média szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. A jogharmonizáció folyamata az audiovizuális szektorban

1 Itt mondok köszönetet Cseh Gabriellának szövegem kéziratához fűzött értékes megjegyzéseiért és kiegészítéseiért.
2 A külső és a belső pluralizmus követelményének változásait a német alkotmánybíróság ítéleteinek tükrében jól nyomon lehet követni Halmai (1994) munkájában is.
3 EUGH Urteil vom 30.4. 1974. Rs. 155/73 (Sacchi) Slg 1974, 409-428. oldal. Az ügyben az volt a fő kérdés, hogy az olasz államnak van-e joga fenntartani monopóliumát a televíziózásban, ezen belül is a kábeltelevíziózásban, illetve a kereskedelmi reklámozás területén, vagy ezek szolgáltatásnak minősülnek, amelyek szabad áramlását az államnak a Római szerződés értelmében biztosítania kell.
4 2000/821/EC Council Decision (pdf)
5 Kihirdetve: 1994. évi I. törvény.
6 Az irányelv 2. cikke hat pontban és összesen hat alpontban részletesen szabályozza a származási ország fogalmát.
7 Ez tulajdonképpen „közvetett műsorszolgáltatás”.
8 97/36/EK irányelv, 1. cikk a) pont.
9 Dr. Teleki Zsuzsa, az Igazságügyi Minisztérium munkatársának személyes közlése alapján.
10 Népszava, 2000. május 31.
11 A NKÖM EU integrációs feladatai
12 Progress Report 2000, 19. oldal (pdf)
13 Progress Report, 68. oldal (pdf)
15 http://europa.eu.int/comm/avpolicy/intro/introen.htm" target="blank"