Médiakutató

Lábjegyzetek

Bényei Judit: Az Alkonyzónától a Simpson családig

1 Az UNESCO médiaoktatással foglakozó nemzetközi konferenciáján (Bécs, 1999) részt vett, a világ különböző tájairól érkezett kutatók és oktatók írásos és szóbeli összefoglalóira, valamint angliai és kanadai médiaoktatókkal folytatott eszmecseréimre alapozom ezt a feltevésemet.
2 Sajnálatos veszteség a hazai kutatások szempontjából a Tömegkommunikációs Kutatóközpont megszűnése a nyolcvanas évek végén, ami hosszú időre megszakította az egymásra épülő magyar médiakutatások lehetőségét.
3 A kutatás megtervezésében és az elemzés szempontjainak kidolgozásában különösen nagy szerepe volt Szekeres Melinda szociológusnak, a Debreceni Egyetem Szociológiai Tanszéke docensének. Az SPSS feldolgozásokat Márton Sándor, a fenti tanszék matematikus munkatársa végezte. A kutatás költségeit az Oktatási Minisztérium és az MTA Pedagógiai Bizottságának „A közoktatás aktuális problémáit elemző kutatások” támogatására kiírt 1998-as pályázata és az OTKA F029822-es számú támogatása finanszírozta.
4 A tizenhárom faktort (blokkot) a következőképpen neveztük el: posztmodern blokk, romantikus blokk, kaland és akció blokk, a politikai krimi blokkja, tudományos–fantasztikus blokk, populáris információközvetítő és talkshow blokk, hírműsorok blokkja, modern pikareszk blokk, intellektuális humor blokk, magyaros nosztalgia blokk, a kisközösségi társadalom értékeit közvetítő blokk, oknyomozó (ál)dokumentarizmus és krimi blokkja, vetélkedő blokk.
5 Az ízlésblokkok kialakításában Szekeres Melinda (1998) könyvének tipológiáját vettem kiindulópontnak.
6 A média vizsgálatakor nem árt az apa iskolai végzettségét is megnézni, ugyanis gyakran ő a kezeli a távirányítót.
7 A mintában öt százalékkal több volt a fiú, mint a lány.