Médiakutató

Lábjegyzetek

Polyák Gábor: Biztonság az interneten

1 Halmai Gábor felosztása (1996: 266–268).
2 KOM(96) 487. Idézi Verebics (1998).
3 Zöld Könyv a fiatalok és az emberi méltóság védelméről. I. fejezet 1. pont.
4 Zöld Könyv a fiatalok és az emberi méltóság védelméről. I. fejezet 1. pont és II. fejezet 2.1 pont.
5 Zöld Könyv a fiatalok és az emberi méltóság védelméről. II. fejezet 2.2 pont.
6 Az Európai Parlament és a Tanács 267/1999/EG sz. döntése.
7 Az internet-szabályozással kapcsolatos dokumentumok elérhetők az Európai Unió honlapján: http://www.europa.eu.int/ISPO
8 Akcióterv 1. és 2. cikk.
9 Akcióterv 3. cikk.
10 Akcióterv 4. és 5. cikk.
11 Akcióterv. Függelék 1.2. pont.
12 Ajánlás I.2. és II.3. pont.
13 Ajánlás. Függelék 1. pont.
14 Ajánlás. Indokolás (19) pont.
15 http://www.euroispa.org/
16 Ajánlás. Indokolás (16) pont; Akcióterv. Indokolás (17) pont.
17 Az Ajánlás Függelékének 2. pontja tulajdonképpen tartalmaz egy minta-kódexet.
18 Ajánlás. Függelék 2. pont.
19 Irányelv 16. cikk 1. pont a-d pont.
20 Akcióterv. Függelék 1.2. pont.
21 Irányelv 17. cikk.
22 Irányelv 17. cikk 2. és 3. pont.
23 Irányelv 18. cikk 1. pont.
24 Irányelv 15. cikk (1) bekezdés. 25 Ajánlás. Függelék 2.2.1. d) pont.
26 Akcióterv. Függelék 1.1. pont.
27 A Bizottság értékelo jelentése a Tanács és az Európai Parlament részére a fiatalok és az emberi méltóság védelméről szóló ajánlás alkalmazásáról. KOM(2001)106.
28 Akcióterv. Függelék 1.1. pont.
29 Irányelv 19. cikk 1. pont.
30 Irányelv 15. cikk (2) bekezdés.
31 Akcióterv. Függelék 2. pont.
32 Értékelő jelentés.
33 Dyson (1998: 198).
34 Dyson (1998: 202).
35 Akcióterv. Függelék 2. pont
36 Akcióterv. Függelék 2. pont
37 Akcióterv. Függelék 2. pont
38 Akcióterv. Függelék 2.1. pont
39 Akcióterv. Függelék 2.2. pont
40 http://www.icra.org
41 Erről és a tartalomszűrés más eszközeirol részletesen Lessig (1999).
42 Lessig (1999: 15–16).
43 Ajánlás. Indokolás (6) pont
44 Akcióterv. Függelék 3. pont