Médiakutató

Lábjegyzetek

Monori Áron: Egy antiszemita lap és egykori szellemi előfutára

1 Az antiszemitizmus rövid meghatározása nem egyszerű feladat. Dolgozatomban azt a David Berger által megfogalmazott definíciót használom, amely szerint az antiszemitizmus „1. a zsidókkal mint csoporttal szembeni ellenségesség, melynek vagy nincs igazolható oka, vagy jócskán meghaladja a valós kihívásra adott, erkölcsileg elfogadható válaszok minden mértékét; vagy 2. a zsidókra jellemző fizikai vagy erkölcsi vonások lebecsülése, mely vagy teljességgel alaptalan, vagy ésszerűtlen általánosítások és túlzások eredménye” (Kovács 1999: 89).
2 A lap szerkesztőbizottságának elnöke Csurka István, a MIÉP elnöke.
3 A drezdai első nemzetközi antiszemita kongresszus manifesztuma. A zsidóság által veszélyeztetett keresztény államok kormányaihoz és népeihez! 12 röpirat, 1882. szeptember 15.
4 Kovács Károly: A zsidóság, mint uralomra vágyó kaszt. 12 röpirat, 1880. december 15.
5 Szabadkőmüvesség és zsidóság. 12 röpirat, 1883. augusztus 15.
6 Csurka István: Gyuri Bohóc a kultúrfelelős. Magyar Fórum, 2000. július 6.
7 Szőcs Zoltán: Elegem van! Magyar Fórum, 2001. október 11.
8 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, 2001. július 6.
9 Chrudinák Alajos: Izraeli apartheid és hazai védelmezői. Magyar Fórum, 2001. szeptember 6.
10 Szentmihályi Szabó Péter: Titkok, paktumok, összeesküvések. Magyar Fórum, 2001. március 29.
11 Az a széles körben elterjedt nézet, hogy a dualizmus korában a bevándorlással jelentősen nőtt volna a hazai zsidóság lélekszáma, nem megalapozott. Az 1870 és 1910 közötti időszakban a kivándorló zsidók száma 113 800 fővel haladta meg a bevándorlókét. A zsidók részaránya a kivándoroltak között magasabb volt a keresztényekénél. Részletesen lásd Pietsch (1988). Az állítólagos jelenkori bevándorlásra semmilyen kézzelfogható bizonyíték nincs.
12 Istóczy Győző képviselőnek a képviselőház 1875. évi ápril 8-kán tartott ülésén a zsidókérdésben az össz-minisztériumhoz intézett interpellátiója s ennek indoklása. 12 röpirat, 1885. április 15.
13 Istóczy Győző: Programmunk. 12 röpirat, 1881. szeptember 15.
14 Csurka István: Minden, ami van. Magyar Fórum, 1998. január 22.
15 Csurka István: Minden, ami van. Magyar Fórum, 1998. február 12.
16 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, 2001. július 12.
17 Istóczy Győző képviselői beszámolója az 1881-84-ki országgyülésről. 12 röpirat, 1884. május 15.
18 Abszolutisztikus liberalizmus 12 röpirat, 1884. október 15.
19 Gáborjáni Szentmiklósi Sámuel: Kiáltó szó a magyar keresztény néphez. 12 röpirat, 1884. április 15.
20 Csurka István: Minden, ami van. Magyar Fórum, 1998. január 22.
21 Utalás az Israel Investment Company tulajdonosára, Bernard Schreierre.
22 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, 2001. június 14.
23 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, 2001. április 5.
24 Istóczy Győző képvise16nek a képviselőház 1875. évi ápril 8-kán tartott ülésén a zsidókérdésben az össz-minisztériumhoz intézett interpellátiója s ennek indoklása. 12 röpirat, 1885. április 15.
25 A drezdai első nemzetközi antiszemita kongresszus manifesztuma. A zsidóság által veszélyeztetett keresztény államok kormányaihoz és népeihez! 12 röpirat, 1882. szeptember 15.
26 Társadalmunk elzsidósodása. 12 röpirat, 1885. szeptember 15.
27 Zalai: Theoria és praxis. 12 röpirat, 1883. március 15.
28 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, 2001. június 28.
29 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, 2001. október 4.
30 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, 2001. április 5.
31 Az adott időszakban Marinovich Endre egyedüli elölt volt a Magyar Rádió elnöki posztjára.
32 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, 2001. március 8.
33 Beköszöntő. 12 röpirat, 1880. október 15.
34 Kovács Károly: A zsidóság, mint uralomra vágyó kaszt. 12 röpirat, 1880. december 15.
35 Gazdag István: Filmszemle – politikailag inkorrekt szemmel. Magyar Fórum, 2001. szeptember 20.
36 A drezdai első nemzetközi antiszemita kongresszus manifesztuma. A zsidóság által veszélyeztetett keresztény államok kormányaihoz és népeihez! 12 röpirat, 1882. szeptember 15.
37 Szőcs Zoltán: Hegedűs kontra kirekesztők. Magyar Fórum, 2001. december 20.
38 Részletesen lásd Kubinszky (1976).
39 Lásd például Csurka István: Minden, ami van. Magyar Fórum, 1998. január 22.
40 1867-ben született meg a zsidóemancipációt kimondó törvény.
41 A nemzetközi szakirodalom az anticionizmus önálló funkciójának a Holokauszt után tabunak tekintett antiszemita attitűdök szalonképes formában történő megjelenítését tekinti. Lásd például Fein (1987).
42 Szőcs Zoltán: Zsidózakata. Magyar Fórum, 2001. augusztus 9.
43 Szőcs Zoltán: Szégyen és gyalázat. Magyar Fórum, 2000. november 9.
44 Uo.
45 Gerő András szerint „Magyarország modern történelme a feudalizmusból a polgárosodásba való átmenet máig le nem zárt folyamata” (Gerő 1993: 9). A könyv angol nyelvű változatának címe (Modern Hungarian Society in the Making. The Unfinished Experience) is erre utal.