Médiakutató

Lábjegyzetek

Polyák Gábor: Média-jog-tudomány

1 Németországban például négy-öt olyan tudományos folyóirat jelenik meg havi rendszerességgel, amely kifejezetten a médiajoggal foglalkozik.
2 A médiajog nem azonos a médiaszabályozással- annak csak egyik lehetséges eszköze. Az önszabályozás jelentőségét ismeri el Székely László könyve, amely a jogszabályok mellett etikai szabályokat is bemutat.
3 Már azzal a – nemcsak a Kézikönyvben, hanem a médiával foglalkozó más munkákban is alkalmazott – szóhasználattal sem értek egyet, amely éles tartalmi különbséget tesz a „sajtó” és a „média” között, „sajtón” a nyomtatott sajtót, „médián” az elektronikus médiumokat értve. Véleményem szerint helyesebb e kifejezéseket szinonimaként használni, és megkülönböztetésként nyomtatott és elektronikus sajtóról vagy nyomtatott és elektronikus médiáról, médiumokról beszélni.
4 Lásd erről az Alkotmánybíróság a 37/1992. (VI. 10.) számú határozatát.
5 Erről a tényről a Cseh-Sükösd szerzőpáros is megfeledkezett.