Médiakutató

Lábjegyzetek

Dányi Endre: A faliújság visszaszól

1 Köszönettel tartozom Dessewffy Tibornak, Holczer Gábornak, Sóvári Gizellának és Sükösd Miklósnak.
2 Az internet elterjedése sokkal gyorsabb, mint bármelyik korábbi technológiáé. Míg a telefon esetében 75 év kellett ahhoz, hogy világszerte 50 millió embernek legyen készüléke, addig ez a televíziónál 13 évet vett igénybe, az internet esetében azonban csupán négyet (Norris 2001: 5-6).
3 Habermas így fogalmazza meg a nyilvánosság refeudalizációját: „A polgári nyilvánosság olyan mértékben, ahogyan a public relations alakító hatása alá kerül, ismét feudális vonásokat ölt: az «ajánlattevők¬ reprezentatív pompába öltöznek a követésre kész vevők előtt. A publicitás a személyes presztízsnek és a természetfeletti tekintélynek azt a csillogását utánozza, melyet egykor a reprezentatív nyilvánosság jelentett” (Habermas 1999: 283). A 20. században a magánszférát egyre jobban eluralták a piaci törvények, ezért a kritikai okoskodás helyét a tömegkulturális javak fogyasztása foglalta el. Így végső soron a politikai participáció, pontosabban a döntéshozatalban való részvétel kihull ott a nyilvánosság kezéből.
4 A szövegben szereplő angol nyelvű idézeteket a szerző fordításában közöljük – A szerk.
5 A cyber-optimista és cyber-pesszimista kifejezések Pippa Norristól származnak. Természetesen nem arról van szó, hogy az optimisták álláspontja kívánatos, a pesszimistáké pedig elvetendő. A cyber-pesszimistákra talán jobb kifejezés lenne a cyber-realista. Köszönet Kaposi Ildikónak, hogy felhívta erre a figyelmem.
6 Ernest J. Wilson III Closing the Digital Divide című írásában (1999) megkülönbözteti a formális és a valódi hozzáférést (formal, illetve effective access). Míg a formális hozzáférés gyakorlatilag az internethez való fizikai hozzáférést jelenti, addig a valódi hozzáférés fogalma tovább árnyalja a képet. Az infrastrukturális (szükséges, de nem elégséges) feltételek mellett a pénzügyi hozzáférés, a kognitív hozzáférés, a tartalmi hozzáférés, valamint a politikai hozzáférés az, ami végső soron meghatározza, hogy az egyén vagy az egyének csoportjai használják-e az internetet vagy sem.
7 Open Society Institute, Government/ citizen communication workshop. Budapest, 2002. március 8-9.
8 Jesse Venturát, Minnesota kormányzóját tartják az első olyan amerikai politikusnak, aki nagyot nyert az internettel: a „Jesse-Net” elnevezésű belső levelezési rendszernek több mint 3000 tagja segítette kampányát. Lásd Katz (1998).
9 A párthonlapok egyik legfontosabb célja a szavazatszerzés. Egy olyan párt, amelynek honlapját naponta többszázezer ember nézi meg, de senki nem szavaz rá a választáson, fölöslegesen költ az internetes megjelenésre. A párthonlapok különleges szerepéről és helyzetéről lásd Dányi & Sükösd (2002).
10 Olyan zenei file-cserélő program, amelynek használatakor a felhasználók „bedobták a közösbe” a számítógépükön tárolt zenéket. Így létrejött egy kollektív adatbázis, amelyet mindenki (mintegy 80 millió regisztrált felhasználó) ingyen használhatott. A Napster szerzői jogi problémák miatt 2002. május 14-én végleg megszűnt, korábbi sikerét látva azonban számtalan hasonló elven működő szoftver nőtt ki a semmiből az interneten. Lásd King (2002).
11 Agrárszövetség – www.agrarszovetseg.hu; Centrum párt – www.centrumpart.hu; Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom – www.fennmaradas.hu; Fidesz-MPP – www.fidesz.hu; Független Kisgazdapárt – www.fkgp.hu; KDNP – www.kdnp.hu; Magyar Kender Párt bigacsiga.goldengate.hu/mkp2.htm; Keresztény Szociális Pártunió – www.kszu.hu; Magyar Vállalkozó Egységpárt – www.mavep.hu; MDF – www.mdf.hu; MIÉP – www.miep.hu; MSZP – www.mszp.hu; Munkáspárt – www.munkaspart.hu; Nemzeti Demokrata Párt – www .datanet.hu/ndp; Ökológiai Demokrácia Pártja – www.extra.hu/odp; Szabad Szabadságért Párt – www.szabadszabadsagert.hu; Történelmi Szociáldemokrata Párt – www.szdp.hu; SZDSZ – www.szdsz.hu; Szociáldemokrata Unió – www.szdu.hu; Új Baloldal – www .ujbaloldal.hu; Magyar Szociális Zöld Párt – www.zoldpart.hu; MDNP – www.mdnp.hu; Zöld Demokraták – www.netacademia.net/zolddemokratak.
12 Az elemzésből kimaradt az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom honlapja, mert három szervezet közös oldaláról van szó; a KDNP, az MDNP és a Zöld Demokraták honlapja, mert a Centrum párt honlapját elemzem; a Magyar Kender Párt honlapja, mert nem indultak a választásokon; a Szociáldemokrata Unió és a Keresztény Szociális Pártunió honlapja, mert az Új Baloldal honlapját elemzem.
13 A funkcióelemzési index kialakításának alapjául Pippa Norris 2000 novemberi elemzése szolgált, amelyben 339 párthonlapot vizsgált meg. Lásd Norris (2001).
14 Az eljárást minden bizonnyal érdemes lehet tovább árnyalni, hiszen előfordulhat, hogy néhány funkció a párthonlapokon „luxus”, míg más alkalmazások megléte evidenciának számít. Például nagyon ritka, hogy egy párt honlapjának van angol nyelvű változata is, míg a párt alapelvei szinte minden esetben elérhetők.
15 A párthonlapok elemzésének további szemponljai lehetnek: a design-elemek értékelése, a honlapon található tartalom hatásosságának elemzése, a megjelenő szlogenek, vizuális elemek osztályozása, a honlapon előforduló központi jelentőségű szavak, kifejezések összeszámlálása, és így tovább. Ezek a szempontok azonban nem tartoznak a vizsgálatba, s a kapott eredmények interpretálásakor semmilyen mértékben nem veszem őket figyelembe.
16 Az SZDSZ és a Fidesz-MPP honlapja 1996-ban, az MSZP-é 1997-ben, a MIÉP-é és az MDF-é 1998-ban indult.
17 Lásd a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. számú törvényt.
18 Az e-mailek és SMS-ek kampányban betöltött szerepéről lásd Dányi & Sükösd (2002b).