Médiakutató

Lábjegyzetek

Vargha Dóra: Gender a gépben

1 Lásd Lawly, Elizabeth Lane: „Computers and the Communication of Gender”, 1993.
2 Roberta Furger számítástechnikára szakosodott újságírónó saját lányának tapasztalatai alapján a komputerekhez való viszony nemi meghatározottságát vizsgálja. Arra a kérdésre keresi a választ, hogyan befolyásolja a fiúk és a lányok számítógép-használati szokásait az otthoni és az iskolai szocializáció, illetve milyen hatást gyakorolnak rájuk a nemek közötti különbséget hangsúlyozó software-ek. Furger, Roberta: Does Jane Compute? Preserving Our Daughters' Place in the Cyber Revolution. New Tork: Warner Books, 1998.
3 Interjú Roberta Furgerrel, www.cybergirl.com 1999. március 15.
4 U.S. Department of Commerce Office of Technology Policy: America's New Deficit: The Shortage of Information Technology Workers, 1997.