Médiakutató

Lábjegyzetek

Dessewffy Tibor – Dányi Endre: A beomló idő és a tecnológia szövedéke

1 A UCLA Internet Project szeptember ll-e utáni internet-használattal kapcsolatos felmérése egy nagy, évente megismétlődő összehasonlító kutatás (a World Internet Project – WIP) része. A minta összesen 2006 főből (internetet használókból és nem használókból egyaránt) állt.
2 Ráadásul az internetezők nagyjából egynegyede a szörfözés mellett bekapcsolta a tévét vagy a rádiót is.
3 Magyarországon például a 2002-es országgyűlési választások két fordulója között hirtelen kirobbant SMS- és e-mail-kampány a nagy távközlési cégek szakemberei szerint nem azért volt olyan intenzív és jóllátható, mert ugrásszerűen megnövekedett az elküldött üzenetek száma. (Nőnapkor, Valentin napkor az SMS-forgalom nagyjából hasonló mértékben, 20 százalékkal növekedett a hétköznapokhoz képest.) Sokkal inkább arról van szó, hogy a magyar politikai kommunikáció történetében először olyanok kezdték használni tömegesen az új technológiákat, akik korábban már többé-kevésbé rendelkeztek a megfelelő infrastruktúrával (például volt mobiltelefonjuk), ám nem küldtek és/vagy fogadtak tucatszám elektronikus politikai üzeneteket. Az SMS- és e-mail kampányról lásd Sükösd & Dányi (2002).
4 Persze nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez a jelenség a távirányító elterjedése óta a televízió esetében is komolyan érezteti hatását.
5 A Pew Internet & American Life Project felmérése alapján az online populáció a támadások után még némileg kisebb is volt, mint általában. Míg normális esetben egy adott napon az internetezőknek mintegy 55-58 százaléka van online, addig szeptember ll-én és 12-én az amerikai felhasználóknak csupán 51 százaléka csatlakozott az internetre. Mindez – a Few szerint azért van, mert az internetezők nagy része inkább a tévén követte az eseményeket (Pew 2001).
6 Maga a jelenség nem teljesen új: a Pew Internet & American Life project 2000 decemberi felmérése alapján az amerikai internetezők fele (akkor több mint 51 millió ember) küldött az ünnepek alatt e-maileket barátoknak és rokonoknak a szünidő tervezéséveI kapcsolatban. Az internet-felhasználók harmada (akkor 30 millió ember) küldött szeretteinek elektronikus üdvözlőlapot. (Pew 2000)