Médiakutató

Lábjegyzetek

Szilády Szilvia – Baranyai Eszter: A kiskorúak védelme és a televízió

1 Ilyen volt például a Magyar Gyermekbarát Mozgalom által meghirdetett „Gyilkosság nélküli képernyőt” kampány, amely számos követőre talált.
2 MTVl, MTV2, Duna TV, tv2, RTL Klub, TV3.
3 1996. évi 1. törvény 5. § (3) Nem szabad kiskorúaknak szánt műsorszámban erőszakos magatartást követendő példaként megjelenítő képeket vagy hangokat közzétenni. (4) A kiskorúak személyiségfejlődésére ártalmas, így különösen az erőszak öncélú alkalmazását magatartási mintaként bemutató, illetőleg a szexualitást öncélúan ábrázoló műsorszámot csak 23.00 és 5.00 óra között lehet közzétenni. Közzététel előtt erre a közönség figyelmét fel kell hívni. (5) A kiskorúak személyiségfejlődésére súlyosan ártalmas műsorszám közzététele tilos.
4 Franciaországban és Németországban például a mozikban az előzetesen kiszabott korhatárok szerint törvény rögzíti a legkorábbi sugárzási időpontokat.
5 A televíziók hétköznapi és hétvégi műsorkínálatának különbségeire az ORTT megbízásából készült korábbi tartalomelemzések hívták fel a figyelmet, amelyek az országos kereskedelmi csatornákon sugárzott nem-zenei-fikciós műsorszámok erőszaktartalmát vizsgálták (Szi1ády 1998).
6 Korábbi vizsgálatok mutatják, hogy a műsorelőzetesek magas arányban tartalmaznak erőszakos jeleneteket. Ezt támasztja alá az ORTT negyedéves jelentése is, amely szerint a műsorajánlók 43 százaléka tartalmazott erőszakot (ORTT 200la).
7 A szülők válaszaiban megfogalmazódó elvárás, miszerint indokolt a hét egyes napjai között különbséget tenni, találkozik a nemzetközi gyermek- és ifjúságvédelemi gyakorlattal. A francia „signaletique” például a bizonyos korhatárral ellátott műsorszámok kapcsán más szabályokat alkalmaz azokra a napokra (többek között péntekre, szombatra, az ünnepnapokat megelőző estére, valamint az iskolai szünnapokra), amikor a gyermekek feltehetően később mennek aludni.