Médiakutató

Lábjegyzetek

Bayer Judit: A filter mint a tartalomszabályozás eszköze

1 Castells v. Spain, 1992. április 23. http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=0&Action=Html&X=1028161135&Notice=0&Noticemode=&RelatedMode=0
2 Observer & Guardian v. United Kingdom, 1991. november 26.
RSACi system praised by industry as empowering parents and consumers while preserving free speech on the Internet, http://www.w3.org/PICS/960228/RSACi.htm
3 Reno v. ACLU, 1 17 S.Ct.2329 (1997); Ashcroft v. ACLU, 217 F.3d 162; Ashcroft v. Free Speech Coalition, 198 F.3d 1083
4 Issues in Managing Children's Internet Use, dr. Leslie Haddon, Media and Communications, London School of Economics, June 2001. www.saferinternet.org/downloads/Haddon.doc
5 Uo.
6 Jim Hopper, research associate, Boston University School of Medicine, The Trauma Center at HRI Hospital, www.jimhopper.com/filter.html, Other Problems With Filtering Solutions and Some Implications for Education.
7 Karen Coyle az Amerikai Könyvtárszövetség képviseletében, Product lets parents choose, not filter, http://news.com.com/2100-1001-204951.html?tag=rn
8 http://www.icra.org/_en/kids/billofrights/, További példák: „jogom van nem tudomást venni azokról az emailekről és üzenetről, amelyek ismeretlen emberektől érkeznek", „jogom van magamról bármi információt titokban tartani" stb.
9 Zöld Könyv a kiskorúak védelméről és az emberi méltóságról, KOM (96) 483, 1996; Biztonságos Internet Akcióterv – Action Plan on promoting safer use of the Internet, Decision no 276/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 25 January 1999 adopting a Multiannual Community Action Plan on promoting safer use of the Internet by combating illegal and harmfui content on global networks
10 Lásd Lustyik (2000).
11 Reno v. ACLU, 117 5.Ct. 2329 (1997) http://www2.epic.org/cda/cda_decision.html
12 http://www.epic.org/free_speech/
13 A jogszabály szövege: http://www.epic.org/free_speech/censorship/copa.html
14 Child Online Protection Act, Section 231. (1), (2), (3).
15 http://www.epic.org/free_speech/copa/
16 ACLU Press Release: Maintaining Ban on Internet Censorship Law, Supreme Court Asks Lower Court to Revisit Ruling, Monday, May 13, 2002.
17 http://www.cdt.org/jurisdiction/020507yahoo.pdf; http://www.cdt.org/jurisdiction/020506yahoo.pdf
18 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről.
19 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=185&CM=&DF=;http://conventions.coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=185",
20 http://www.pili.org/lists/piln/archives/msg00777.html
21 Uo.
22 Febb Study Shows Internet Filters Are Inherently Flawed, http://wwwfepproject.org/press/filterpress.html
23 Documentation of Internet Filtering in Saudi Arabia, Jonathan Zittrain and Benjamin Edelman, Berkman Center for Internet & Society, Harvard Law School, http://cyber.1aw.harvard.edu/filtering/saudiarabia/
24 Államilag támogatott iskolákban és könyvtárakban az Egyesült Államok kormánya szeretné kötelezővé tenni a szűrést (lásd lentebb). In Legal First, ACLU sues OVer New Copright Law: Says Blocking Program Lists Should Be revealed, 2002. július 25 www.aclu.org/news/NewsPrint.dfm?ID=10546&c=55
25 http://www.w3c.org
26 Platform for Internet Content Specification
27 http://www.w3c.org/PICS
28 http://www.safesurf.com
29 http://www.safesurf.com/ssplan.htm, Filtering the Internet: A Best Practices Model by members of the Information Society Project at Yale Law School: M. Balkin, Beth Simone Noveck, Kermit Roosevelt, 1999, http://www.law.yale.edu/infosociety, 14. o.
30 http://www.icra.org/en_about
31 http://www.icra.org/_en/filter/
32 http://www.ortt.hu/tanulmanyok/koncepcio_20020619.doc
33 Suba Ferenc, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Szabályozás Főosztályvezetője részéről, 2002. október 16. Fórum: Net és jog II.
34 ICRA labelling help, http://www.icra.org/_en/webmasters/definitions/#SEX
35 Lásd még Bayer (2002).
36 Washington, D.C. December 13, 1995, Submission for Senators Lieberman and Kohl Press Conference on Computer and Video Game Ratings, Stephen Balkam, Executive Director, Recreational Software Advisory Council, http://penta2.ufrgs.br/gereseg/censura/rsac/951213-1.htm
37 http://www.icra.org/_en/label/extended/. Lásd még: Polyák (2002)
38 www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/Filters0208.rtf, Filtering the Internet: A Best Practices Model by members of the Information Society Project at Yale Law School http://www.1aw.yale.edu/infosociety I.M. Balkin, Beth Simone Noveck, Kermit Roosevelt, September 15, 1999.
39 Ez az úgynevezett bottleneck effect, „üvegnyak-effektus”.
40 www.netnanny.com, www.CYBERsitter.com
41 By Danny Sullivan, EditorThe Search Engine Report, Sept. 16, 2002, http://searchenginewatch.com/sereport/02/10-china.html
42 Real-Time Testing of Internet Filtering in China, Documentation of Internet Filtering Worldwide, Jonathan Zittrain and Benjamin Edelman, Berkman Center for Internet & Society, Harvard Law School, http://cyber.1aw.harvard.edu/ filtering/china/testi
43 Documentation of Internet Filtering in Saudi Arabia, Jonathan Zittrain and Benjamin Edelman, Berkman Center for Internet & Society, Harvard Law School, http://cyber.law.harvard.edu/filtering/saudiarabia/
44 http://archive.aclu.org/news/2002/n053102a.html
45 Korábban tagállami szinten már volt hasonló ügy: lásd Mainstream Loudoun v. Board of Trustees of the Loudoun County Library, 1998. 24. F.Supp.2d 552
46 Students, Educators and Activists Speak aut Against FederaIly Mandated Blocking Software in Schools, 2002, szeptember 18. http://www.aclu.org/Cyber-Liberties/Cyber-Liberties.cfm?ID=10719&c=55
47 Effectiveness of Internet Filtering Software Products, Prepared for NetAlert and the Australian Broadcasting Authority, September 2001. p.3. http://www.aba.gov.au/internet/ research/ filtering/ filtereffectiveness.pdf
48 Internet Filters, a public policy report, Free Expression Policy Project, National Coalition Against Censorship, New York, Fall 2001. http://www.ncac.org
49 „Az Indonéziában és Kelet-Timorban megsebesült vagy meghalt emberek száma legalább 21%”, uo.
50 Filtering the Internet: A Best Practic es Model by members of the Information Society Project at Yale Law School: J.M. Balkin, Beth Simone Noveck, Kermit Roosevelt, 1999, http://www.law.yale.edu/infosociety
51 Yahoo's China Concession http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A34015-2002Aug18.html, Monday, August 19, 2002; Page A12
52 Companies Compete to Provide Saudi Internet Veil, By Jennifer S. Lee, The New York Times, Monday November 19 http://www.nytimes.com/2001/11/19/technology/19SAUD.html