Médiakutató

Lábjegyzetek

Argejó Éva: A politikai karikatúrák a rendszerváltás után

1 Ez a tanulmány egy terjedelmesebb kézirat egy fejezete. Az eredeti tanulmány a XXI. Század Intézet által 2001-ben kiírt médiapályázatra készült.