Médiakutató

Lábjegyzetek

Takács Róbert: Nevelni és felkelteni a gyűlöletet

1 Feljegyzés a Ludas Matyi működéséről 1954. május 1. és november 1. között (MDP, Agitációs és Propaganda Osztály). Magyar Országos Levéltár (MOL) 276 f., 89 cs., 211 ő. e.
2 A MÚOSZ bírálata, 1951. Uo.
3 Gádor Béla főszerkesztő levele az MDP Agitációs és Propaganda Osztálya számára, 1955. június 13. Uo.
4 Feljegyzés a Ludas Matyi működéséről 1954. május 1. és november 1-e között. Uo.
5 Jelentés a Ludas Matyi munkájáról, 1955. július 12. Uo.
6 Feljegyzés a Ludas Matyi profilváltoztatása ügyében, 1955 július 30. Uo.
7 A Ludas Matyival kapcsolatos problémák és javaslatok, 1956. Uo.
8 Az információ Hegedűs Istvántól származik, aki az 1950-es évektől az 1990-es évekig volt a Ludas Matyi karikaturistája. Vele 2002 őszén készítettem interjút.
9 Jelentés a Ludas Matyi munkájáról, 1955. július 12. – A szerkesztőség 24 tagja közül heten munkás-, négyen értelmiségi, nyolcan alkalmazotti, öten pedig kisiparos, kiskereskedő családból származtak, vagyis a munkatársak 70,8 százaléka tekinthető polgári származásúnak, míg paraszti származású egyáltalán nem volt közöttük. Eredeti foglalkozásukat nézve munkás volt ötük, ugyanennyien dolgoztak korábban értelmiségi pályán, 13-an alkalmazottként, egyikük pedig politikai tiszt volt a néphadseregben. Nagy többségük az MDP tagja volt, 1956 nyarán például a 24 szerkesztőbizottsági tag közül 18-an. MOL 276. f., 89. cs. 195. ő. e.
10 A karikatúra helyzetéről, 1951. január (MDP, Agitációs és Propaganda Osztály). MOL 276. f. 89. cs. 211. ő. e.
11 A MÚOSZ bírálata, 1951. Uo.
12 Feljegyzés a főbb lapokban előforduló karikatúrákról, 1951. január. Uo.
13 Feljegyzés a Ludas Matyi működéséről 1954. május 1. és november 1. között. Uo.
14 Propagandisztikus, semleges, illetve bíráló rajzokat különítettem el.
15 A Ludas Matyival kapcsolatos problémák és javaslatok, 1956 (MDP, Agitációs és Propaganda Osztály). MOL 276. f. 89. cs. 211. ő. e.
16 Ugyanerről bővebben így írtak az MDP illetékesei: „A hangnem megválasztása pártosság kérdése. Külső és belső ellenségeinkkel szemben a kérlelhetetlen szatíra és gúny hangját használjuk. Más hangot üssünk meg saját hibáinkat, vagy más sokszor csetlő-botló harcostársainkat bírálva.” Jelentés a Ludas Matyi munkájáról, 1955. július 12. Uo.
17 Jól mutatja a munkatársak óvatosságát az alábbi idézet: „Sok esetben a legjobb szándékkal elkészített rajzaink és írásaink nem jelenhetnek meg azért, mert a rosszindulat kiforgathatja és másképpen is értelmezheti. Például a közelmúltban elvetettünk egy címlapötletet, amely gyarmatosító tőkéseket ábrázolt volna siralmas helyzetben, alkonyatkor, tenger partján. A kép címe az lett volna: A gyarmatosítók alkonya. Ezt az ötletet azért vetettük el, mert attól tartottunk, hogy felmerülhet az a gondolat: ha le is megy a Nap, másnap ismét feljön.” A Ludas Matyival kapcsolatos problémák és javaslatok, 1956. Uo.
18 A MÚOSZ bírálata, 1951. Uo.
19 Feljegyzés a Ludas Matyi működéséről 1954. május 1. és november 1. között. Uo.
20 A forradalom utáni hangsúlyváltást jól mutatja, hogy 1958-ban e rajzok aránya majdnem 30 százalékra nőtt. Beszédesek a későbbi adatok is: 1963: 17,8 %, 1968: 33 %, 1973: 36,4 %, 1978: 34,2 %, 1983: 39,9 % – 1988: 22,8 % (Takács 2001).
21 E táblázatba csak a belső, gazdasági élettel kapcsolatos bírálatokat foglaltam.
22 A Ludas Matyival kapcsolatos problémák és javaslatok, 1956 (MDP, Agitációs és Propaganda Osztály). MOL 276. f. 89. cs. 211. ő. e.
23 Gádor Béla főszerkesztő levele az MDP Agitációs és Propaganda Osztálya számára, 1955. június 13. Uo.
24 Feljegyzés a Ludas Matyi működéséről 1954. május 1. és november 1. között. Uo.
25 A MÚOSZ bírálata, 1952. tavasz. Uo.
26 Feljegyzés a Ludas Matyi működéséről 1954. május 1. és november 1. között. Uo.
27 Feljegyzés a főbb lapokban előforduló karikatúrákról, 1951. január. Uo.
28 Uo.
29 A Ludas Matyival kapcsolatos problémák és javaslatok, 1956. Uo.
30 A MÚOSZ bírálata, 1951. Uo.
31 Feljegyzés a főbb lapokban előforduló karikatúrákról, 1951. január. Uo.
32 Az üzem humora. Szabad Nép, 1953. 359. sz.
33 Jelentés az üzemi szemléltető agitáció helyzetéről (MDP, Agitációs és Propaganda Osztály). MOL 276. f. 89. cs. 167. ő. e.
34 „Nevel, bírál a humoros rajz”. Népszava, 1953. 44. sz.
35 Uo.