Médiakutató

Lábjegyzetek

Zizi Papacharissi: A virtuális szféra

1 Ez a tanulmány először ”The Virtual Sphere – The Internet as a Public Sphere” címmel 2002-ben jelent meg a New Media & Society című folyóiratban (IV. évf. 1. szám 9–27. o). Az írást a szerző engedélyével közöljük – a * Ez a tanulmány először ”The Virtual Sphere – The Internet as a Public Sphere” címmel 2002-ben jelent meg a New Media & Society című folyóiratban (IV. évf. 1. szám 9–27. o). Az írást a szerző engedélyével közöljük – a szerk.
2 A kérdésről lásd még Dessewffy Tibor „Az információs társadalom lehetőségei Magyarországon” című írását a Médiakutató 2002 tavaszi számában – a szerk.
3 A tanulmányban a társadalmi nyilvánosság és a nyilvános szféra kifejezések egyaránt az angol public sphere megfelelői. Jürgen Habermas klasszikussá vált könyve óta magyarul a társadalmi nyilvánosság a bevett kifejezés. Zizi Papacharissi tanulmánya azonban a nyilvános tér (public space) és a nyilvános szféra (public sphere) megkülönböztetésén alapul, ezért indokolt mindkét forma használata – a szerk.
4 A számítógép-közvetített kommunikáció (computer-mediated communication – CMC) fajtái. Olyan vitafórumok, amelyek az interneten keresztül a világ bármely pontjáról elérhetők – a szerk.
5 Ma már több mint tíz százaléka (lásd http://www.glreach.com/globstats/ – 2003. január) – a szerk.
6 A kérdésről lásd még Kumin Ferenc „Az online Baja. Egy város felfedezi magát az interneten” című írását a Médiakutató 2001 téli számában – a szerk.
7 A magyarországi pártoknak a 2002-es országgyűlési választási kampányban betöltött szerepéről lásd Dányi Endre „A faliújság visszaszól” című írását a Médiakutató 2002 nyári számában – a szerk.