Médiakutató

Lábjegyzetek

Soós Zsuzsanna: Hogyan főzzünk szappanoperát?

1 Kutatásom a PTE Bölcsészettudományi Karán 2002–2003-ban írt diplomamunkám alapja, e tanulmány a szakdolgozat átírt, rövidített változata. Dolgozatom elkészítéséhez témavezetőim, Kárpáti Eszter és László János nyújtottak segítséget – S. Zs.
2 A kulcsfogalmakról lásd a Függeléket.
3 Az eszkimó népmesék eseményváz-komponensének modellje 42 eidonnak nevezett narratív egységet tartalmazó leltárból áll, amelyek 16 eidokronikus szabály szerint kombinálódnak.