Médiakutató

Lábjegyzetek

Sükösd Miklós: Mobildemokrácia

1 A három mobilszolgáltató közötti előfizetői megoszlásról lásd L. László János és Vég Olga „Sms-technológia a közigazgatás és a köz szolgálatában” című tanulmányát a jelen összeállításban.
2 Lásd Sükösd & Dányi (2002: 273–293) és Dányi & Sükösd (2002: 276–294). Az általunk használt adatbázis a Közép-európai Egyetemhez kapcsolódó Nyílt Társadalom Archívum kampányarchívuma (www.osa.ceu.hu/kampanyarchiv/). Itt több ezer kampány-e-mail és több száz kampány-sms olvasható.
3 A választási küzdelemben érvényesülő marketingszemléletről lásd Kiss Balázs: Marketingszemlélet a kampányban. In: Sükösd Miklós–Vásárhelyi Mária: Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika, 2002. Budapest: Élet és Irodalom, 2002. 17–45. o.
4 Lásd Endre & Sükösd (2003: 285–315).
5 Az aláírásokat és a Zengő-akció hátterét lásd a Védegylet környezetpolitikai szervezet honlapján: www.vedegylet.hu.
6 Az elektronikus önkormányzatokra 15 milliárd forintot szán 2006 végéig a kormányzat. A Magyar Információs Társadalom Stratégia alapján 2004-ben 4 milliárd, 2005-ben 5 milliárd, 2006-ban pedig milliárd forint juthat az önkormányzatoknál zajló ügyintézés digitálissá tételére. A tervek szerint 2004 közepére az összes települési önkormányzat rákapcsolódik az internetre, 2005-ben jelentősebb elektronikus önkormányzati szolgáltatások indulnak, 2006-ban pedig az ügyintézési lehetőségek körének bővülése, illetve az elavult eszközpark cseréje következik. Lásd Kiépülnek az elektronikus önkormányzatok http://www.emenedzser.hu/onkormanyzatok.htm, 2003. augusztus 18.
7 A mobilkommunikáció hiányáról a kormányzati informatikai stratégiában ld. L .László János és Vég Olga: „Sms-technológia a közigazgatás és a köz szolgálatában” című tanulmányát a jelen összeállításban.
8 M-kormányzati kutatómunka indul a Közgázon. www.index.hu 2003. szeptember 16.
9 Tózsa Istvánt, a BKÁE Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszékének vezetőjét idézi: M-kormányzati kutatómunka indul a Közgázon. www.index.hu 2003. szeptember 16.
10 Az internetes népszavazásról lásd Sajó (2003).
11 Lásd L. László & Sükösd (2001: 111–143).
12 Köszönetet mondunk a T-Mobile-nak és Nyíri Kristóf professzornak, az MTA Filozófiai Kutatóintézete igazgatójának támogatásukért.