Médiakutató

Lábjegyzetek

Sükösd Miklós: Ma már csak emlék?

1 Ezúton köszönöm Dr. Cseh Gabriella médiajogász és Kovács Zoltán (az Élet és Irodalom főszerkesztője) értékes megjegyzéseit a kézirat első változatához.
2 Hír-háttér. Megvágott Orbán-interjú, felmondások a polgári tévénél. Heti Válasz, 2004. október 28., http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=10706 A kivágott szöveg egy részlete azt tükrözi, hogy Orbán rövid időre kiesett politikusi szerepéből, őszintén válaszolt a Fidesz és saját politikusi jövőjét firtató kérdésre: „– Hogyha a népszavazáson az emberek többsége úgy dönt, hogy a kormánynak van igaza, lehet privatizálni, akkor azt hogyan fogja értékelni? Vereségként?” – „Hát azt totális vereségként. Nem is tudom hirtelen, valószínűleg úgy elszontyolodnék vagy úgy kétségbeesnék, nem is tudom, mi a jó szó, hogy akkor át kellene gondolni a Fidesz egész működését. Tehát én abban a hiszemben teszem a dolgomat, és abban a hiszemben fogalmaztam meg a privatizációval kapcsolatos álláspontunkat is, hogy ez szolgálja az emberek érdekét. Ha az emberek azt mondják, hogy az ő érdeküket nem ez szolgálja, hanem valami más, akkor valószínűleg nem arra a gondolkodásmódra van szükség, amit én képviselek. Akkor súlyos konzekvenciákat kell levonni.” Uo.
3 Távozik a HírTV-től Kóczián Péter. [origo], 2004. okt. 28. http://www.origo.hu/itthon/20041020allitolag.html Lásd még Kóczián: Egy tényleg pártatlan tévére lenne szükség. [origo], 2004. okt. 26. http://www.origo.com/csevegoszoba/hirek/20041025koczian1.html
4 Ennek hátteréhez ld. még Papp László Tamás „Kóczián dilemmája” című cikkét, Népszabadság, 2004. május 5. http://www.nol.hu/cikk/157408; Borókai Gábor: Kormánypárti Hír TV? Népszabadság, 2004. május 20., http://www.nol.hu/cikk/319142; Papp László Tamás: A „pártossági ráta”. Népszabadság, 2004. május 25., http://www.nol.hu/cikk/319656; Kóczián Péter „A díszpintységről” című válaszát, Népszabadság, 2004. június 22., http://www.nol.hu/cikk/322952; Vágvölgyi B. András hozzászólását „Díszpintyügyi kiegészítő” címmel, Népszabadság, 2004. július 16., http://www.nol.hu/cikk/325895; és Ószabó Attila – Vajda Éva: Az igazi belga. Népszabadság, 2004. augusztus, http://www.nol.hu/cikk/327832
5 Juhász Gábor: Változatok a politikai médiatulajdonlásra. In: Csermely Ákos és Sükösd Miklós (szerk.), PRopaganda a mai médiában. Budapest: Média Hungária Könyvek, 2004, 128–135.o.
6 Juhász, 128. o.
7 A sajtóalapokról részletesen ld. Kaposi Ildikó: Sajtótámogatás. Médiakutató, 2000. ősz; Bajomi-Lázár Péter: Még egyszer a sajtóalapról. In: uő.: Sajtó, szabadság. Médiapolitikai alternatívák. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2004, 100–114.