Médiakutató

Lábjegyzetek

Császi Lajos: A Mónika-show kulturális szociológiája

1 A tanulmány az OTKA T15 042453 és az OKTK B. 1930/VI/02 támogatásával készült.
2 Köszönet illeti Horváth Bea tanárnőt a felmérésben nyújtott értékes segítségéért.