Médiakutató

Lábjegyzetek

Kiss Balázs: Missziótól marketingig

1 A tanulmányt megalapozó kutatást az OTKA támogatta (T049546).
2 A 17. századi források szerint például azért is tartották az itáliai misszionáriusokat a leghatékonyabb terjesztőknek, mert nekik volt a legjobb a zenei képzettségük, következésképpen a zenét is be tudták vetni a feladat elvégzésébe (Tóth, 2001).
3 Máig alkalmazott megkülönböztetés a missziológiában az, hogy a saját kultúrán belüli hitterjesztést evangelizációnak, az azon túlit missziónak nevezik.
4 Hogy nem kis sikerrel, azt jelzi, hogy a Life magazin a 20. század száz legnagyobb hatású amerikaija közé választotta.
5 Nem véletlen, hogy egyik legfontosabb könyvének címe a következő: a közvélemény kikristályosodása (Crystallizing Public Opinion, 1923). A propaganda olyan tárgyakat kínál, amelyek köré a vágyak kikristályosodhatnak, mint a só az oldatba lógatott madzagra.
6 Maga az elnevezés Daniel Boorstintől ered.
7 Az egyik legjobb példája ennek a tömegkommunikáció Edward Herman és Noam Chomsky által kidolgozott „propagandamodellje” (Herman & Chomsky, 1988).
8 Le Bon elméletét, amely szerint a tömegben az emberek elvesztik egyéniségüket, az először 1895-ben megjelent alapművében, A tömegek lélektanában (magyarul lásd Le Bon, 1913) fejtette ki.