Médiakutató

Lábjegyzetek

Zsigó Frank Thomas: A média szerepe a kanadai nemzeti tudat formálásában és a demokratikus lét erősítésében

1 Írásom további részeiben az „amerikai” kifejezés az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozik, mint ahogy a kanadai (és a magyar) szóhasználatban is szokásos.
2 A kanadai közszolgálati médiáról lásd még Cinzia Padovani, Michael Tracey és Lustyik Katalin „A közszolgálati média helyzete” című írását lapunk 2001. téli számában – a szerk.