Médiakutató

Lábjegyzetek

Gaál György: A dánosi rablógyilkosság – és ami mögötte van

1 Elsőként természetesen a legközelebbi, tehát a monori és a ceglédi csendőrséget értesítették.
2 Ma Dánszentmiklós.
3 Ma Pusztavacs.
4 A Nap, 4. (1907) 173. 5.
5 Vö. Budapesti Hirlap, 27. (1907) 173. 13.
6 Vö. A Nap, 4. (1907) 173. 5. és uo. 174. 6.
7 A Nap 4. (1907) 173. 5.
8 Körülbelül 600–700 koronát vihettek el, vö. A Nap, 4. (1907) 174. 7.
9 A Nap, 4. (1907) 174. 6.
10 Népszava, 35. (1907) 173. 7.
11 Budapesti Hirlap, 27. (1907) 173. 13.
12 A fiú korábban javasolta apjának, hogy költözzön el a veszélyes, elhagyatott helyről, vö. A Nap, 4. (1907) 174. 7.
13 Ma Albertirsa.
14 Népszava, 35. (1907) 173. 8.
15 A Nap, 4. (1907) 174.
16 Budapesti Hirlap, 27. (1907) 174. 11.
17 Például A Nap, 4. (1907) 174. 6.
18 Vö. A Nap, 4. (1907) 174. 6. és Budapesti Hirlap, 27. (1907) 174. 11.
19 Budapesti Hirlap, 27. (1907) 174. 11.
20 A Nap, 4. (1907) 174. 7.
21 1907. július 20. (a gyilkosság másnapján).
22 A Nap, 4. (1907) 174. 7.
23 Uo.
24 Budapesti Hirlap, 27. (1907) 173. 13.
25 A Nap, 4. (1907) 173. 5.
26 A Nap, 4. (1907) 174. 6.
27 Nem tisztázott, hogy Tabányi együtt ivott-e az elkövetőkkel, vagy csak a mészárlás végére érkezett oda (ez utóbbi talán a valószínűbb).
28 A Nap, 4. (1907) 174. 7.
29 A Nap, 4. (1907) 173. 6.
30 A Nap, 4. (1907) 174. 7.
31 Népszava, 35. (1907) 175. 5.
32 Rendészeti Közlöny, 1878. 14. sz. (idézi Czaga et al., 1995: 488).
33 Rendőri Lapok, 14. (1907) 31. 250.
34 A Nap, 4. (1907) 175. 8.
35 A Nap, 4. (1907) 177. 6.
36 Kis Ujság, 21. (1907) 175. 2.
37 Vö. Rendőri Lapok, 14. (1907) 31. 250.
38 A Nap, 4. (1907) 174. 8.
39 Budapesti Hirlap, 27. (1907) 178. 1.
40 Valószínű, hogy a cigány anyanyelvűek közé nem cigány anyanyelvű cigányt is felvettek.
41 Az 1893-as összeírásból kiderül, hogy a különböző községek egyöntetűen a vándorcigányokat tartják a leginkább veszélyesnek (vö. Pomogyi, 1982: 19).
42 A Nap, 4. (1907) 176. 6.
43 A Nap, 4. (1907) 175. 8.
44 Rendőri Lapok, 14. (1907) 31. 251.
45 Vasárnapi Ujság, 54. (1907) 30. 601.
46 Vasárnapi Ujság, 54. (1907) 30. 601.
47 Rendőri Lapok, 14. (1907) 32. 254.
48 Uo.
49 Uo.
50 Népszava, 30. (1908) 111. 9.
51 Rendőri Lapok, 14. (1907) 32. 254.
52 Kis Ujság, 21. (1907) 174. 2.
53 Rendőri Lapok, 14. (1907) 33. 277.
54 Rendőri Lapok, 14. (1907) 33. 278.
55 Lásd a biológiai determinizmus és a lombroziánus eszmék hazai recepcióját egyebek mellett Mátay (2005).
56 Népszava, 35. (1907) 175. 5.
57 Rendőri Lapok, 14. (1907) 32. 253.
58 Rendőri Lapok, 14. (1907) 32. 254.
59 A cikkben tett javaslat – bár elhatárolódik a legszélsőségesebb eszközöktől – nem tér el radikálisan néhány fent ismertetett ötlettől: a cigánygyerekek állami gondozásba vételét veti fel.
60 Rendőri Lapok, 14. (1907) 32. 259.
61 Vö. A Nap, 4. (1907) 177. 5.
62 Uo.
63 Vö. A Nap, 4. (1907) 177. 5.
64 Uo.
65 A Nap, 4. (1907) 186. 7.
66 A Nap, 4. (1907) 178.
67 A Nap, 4. (1907) 176. 5.
68 A Nap, 4. (1907) 174. 7.
69 Budapesti Hirlap, 27. (1907) 177. 11.
70 A Nap, 4. (1907) 178. 7.
71 A Nap, 4. (1907) 178. 8.
72 Népszava, 35. (1907) 179. 6.
73 Rendőri Lapok, 14. (1907) 32. 259.
74 Népszava, 35. (1907) 181. 5.
75 Vö. A Nap, 4. (1907) 178. 6. és Népszava, 35. (1907) 178. 5.
76 A Nap, 4. (1907) 178. 6.
77 Budapesti Hirlap, 27. (1907) 178. 10.
78 Valószínűleg azonos a már korábban említett Lakatos-Balogh Jóskával. A későbbiekben a tárgyalás folyamán cigány nevén, Sztojka Bajkaként említik, vö. Népszava, 35. (1907) 179. 6.
79 A Nap, 4. (1907) 179. 8.
80 Valószínűleg azonos a később Német Vrana, illetve Trokár Marcsaként megnevezett nővel.
81 Vö. A Nap, 4. (1907) 182. 7. és A Nap, 4. (1907) 183. 8.
82 A Nap, 4. (1907) 179. 8. A 20. század elején még erősen élt az a közhiedelem, hogy a cigányok keresztény gyermekeket rabolnak. A bulvárlap tehát egy elterjedt előítéletre „játszott rá”. Endrődy is foglalkozik a kérdéssel, de határozottan elutasítja a feltevést. Véleménye szerint a gyereklopás csak szóbeszéd (lásd Endrődy, 1897: 199).
83 A Nap, 4. (1907) 179. 8.
84 Népszava, 35. (1907) 181. 5.
85 Népszava, 35. (1907) 181. 6.
86 A Nap szerint – és ezt vallomásukban a gyerekek is alátámasztják – Tuta lőtte le a kocsmárost, lásd A Nap, 4. (1907) 178. 8.
87 Gyónon Fabók Andrást rabolták ki ismeretlenek. Fabókot és családtagjait súlyosan megsebesítették. Az áldozat felismerte támadóit a vádlottak között, vö. Budapesti Hirlap, 27. (1907) 175. 10.
88 A rablógyilkosság még 1907 áprilisában történt, amikor ismeretlen elkövetők kirabolták a községházát, és brutálisan meggyilkolták az ott éjszakázó Regdánszky Pál kisbírót, vö. Budapesti Hirlap, 27. (1907) 175. 11.
89 Sztojka Parnó.
90 Vagy Sztojka Dolár (esetleg Dola).
91 Balog Mari, illetve Trokár Marcsa néven is sokszor említik.
92 Surányi Csoroszlya néven is említik.
93 Kis Ujság, 22. (1908) 128. 3.
94 Kis Ujság, 22. (1908) 129. 4.
95 Rendőri Lapok, 14. (1907) 32. 259.
96 A Nap, 4. (1907) 178. 7.
97 Népszava, 35. (1907) 180. 6.
98 Kis Ujság, 21. (1907) 191. 5.
99 Kis Ujság, 22. (1908) 128. 3.
100 Vö. Népszava, 30. (1908) 115. 9. és Népszava, 30. (1908) 116. 8.
101 Kis Ujság, 21. (1907) 177. 3.
102 Kis Ujság, 21. (1907) 191. 2.
103 Budapesti Hirlap, 28. (1908) 130. 13.
104 Vagy Lakatos János Kuna.
105 Népszava, 30. (1908) 124. 8.
106 Pesti Napló, 59. (1908) 112. 5.
107 Kis Ujság, 22. (1908) 128. 4.
108 Népszava, 29. (1907) 180. 6.
109 Az orvosok szerint 18–21 éves, vö. Népszava, 30. (1908) 115. 9.
110 Népszava, 29. (1907) 180. 6.
111 Kis Ujság, 21. (1907) 191. 5.
112 Pesti Napló, 59. (1908) 112. 5. Az arcképének nem sikerült a nyomára bukkanni.
113 „Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad tenéked!” (ötödik parancsolat).
114 Eltekintve a lap politikai beállítottságától, a vallomásokat szó szerint közli.
115 Népszava, 30. (1908) 110. 9.
116 Uo.
117 Népszava, 30. (1908) 111. 9. p.
118 Uo.
119 Népszava, 30. (1908) 112. 12.
120 Népszava, 30. (1908) 110. 9.
121 Uo.
122 Uo.
123 Népszava, 30. (1908) 112. 12.
124 Népszava, 30. (1908) 115. 8.
125 Népszava, 30. (1908) 116. 8.
126 Népszava, 30. (1908) 126. 8.
127 Budapesti Hirlap, 28. (1908) 126. 15.
128 Budapesti Hirlap, 28. (1908) 128. 13.
129 A dánosi rablógyilkos cigányok ellen hozott ítélet. In Legújabb magyar népdalok (1908).
130 Népszava, 30. (1908) 127. 10.
131 Népszava, 30. (1908) 129. 9.
132 A Nap, 5. (1908) 131. 6.
133 A dánosi cigányok elítélve. In Legújabb magyar népdalok (1908).
134 A dánosi rablógyilkos cigányok ellen hozott ítélet (1908).
135 Uo.
136 Népszava, 30. (1908) 129. 9.
137 Kis Ujság, 22. (1908) 130. 2.
138 A Nap, 5. (1908) 131. 6.
139 A dánosi rablógyilkos cigányok ellen hozott ítélet (1908).
140 Budapesti Hirlap, 28. (1908) 130. 2.
141 Uo.
142 Kis Ujság, 22. (1908) 131. 3.
143 A dánosi rablógyilkos cigányok ellen hozott ítélet (1908).
144 Budapesti Hirlap, 27. (1907) 176. 1.
145 Azaz ott, ahol a törvény hatályba lépte előtt legalább egy évig tartózkodtak. Amennyiben ez nem állapítható meg, akkor a születési helyükön, ha ez sem állapítható meg, akkor megválaszthatják azt a helyet, ahol letelepülnek.
146 Vö. Pomogyi (1995: 72–73).
147 Idézi Pomogyi (1982: 35).
148 A rendelet részletes elemzését lásd Pomogyi (1995: 91–110).
149 Budapesti Hirlap, 28. (1908) 130. 2.