Médiakutató

Lábjegyzetek

Gosztonyi Gergely: Kisközösségi rádiók Magyarországon

1 Az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról.
2 Kivonat: Sajtóközlemény – Az európai közösségi média teljes elismertséget kíván magának (2006. július 13.), lásd http://www.civilradio.hu/dinamikus/ File/Download/sajtokozl_brusszel.doc (utolsó letöltés: 2007. július 22.).
3 Lásd http://ortt.hu/palyazatok/ 7/1149557330helyi_radio_20030716.doc (utolsó letöltés: 2007. július 22.).
4 Magyarországon a kutatás időpontjában összesen 242 rádió szolgáltatott műsort, ebből 62 tartotta közösséginek magát (50 darab kisközösségi és 12 darab úgynevezett „nagyközösségi” adó).
5 Lásd http://www.civilradio.hu/.
6 ORTT nyilvántartás: http://www.ortt.hu/nyilvantartasok/ 1174917929_kiskozossegi_20070326.xls (utolsó letöltés a kérdőívek feldolgozása idején: 2007. március 26.)
7 A kisközösségi rádiózás Magyarországon, http://www.ortt.hu/elemzesek/ 21/1173689316a_kiskozossegi_ radiozas_magyarorszagon_20070312.pdf (utolsó letöltés: 2007. július 22.). Bár a felmérést az ORTT 2005-ben készítette, valamilyen okból csak 2007 elején tette közzé honlapján.
8 A kutatási beszámoló teljes terjedelmében letölthető a Civil Rádió honlapjáról: http://www.civilradio.hu/dinamikus/ File/Download/kiskoz_kutatas_2007.pdf és http://www.civilradio.hu/dinamikus/ File/Download/kiskoz_kutatas_2007_mellekletek.pdf (utolsó letöltés: 2007. július 22.).
9 Kiemelten közhasznú egyesület formájában működő országos közösségi rádiós érdekképviseleti szerv, lásd http://www.szabadradio.hu/
10 Egy másik kérdésből az is kiderül, hogy a rádiók 70 százaléka az induláshoz képest jobb technikai feltételekkel dolgozott a felmérés pillanatában.
11 Lásd http://www.communityradiotoolkit.com/
12 A két szerzői jogvédő szervezet kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy az elemzések során a kapott százalékos adatokat minden válaszoló rádió vonatkozásában adtuk meg a tanulmányban. A Mahasz-EJI és az Artisjus kapcsán tovább árnyalhatja (a legtöbb esetben ronthatja) az arányokat, hogy igen nagy volt azon rádiók aránya, amelyek nem állnak kapcsolatban ezekkel a szervekkel (például csak szerzői jogdíjmentes felvételeket sugároznak).
13 Lásd a médiatörvény 77–78. §-át.