Médiakutató

Lábjegyzetek

Klestenitz Tibor: Médiaháború 1919-ben: a Déli Hírlap ügye

1 A pápa a Katholikus Sajtóegyesületnek. Alkotmány, 1908. február 6.
2 A Sajtó, 1917. augusztus.
3 A Sajtó, 1918. január.
4 Nemzetvédelmi Szövetség. Alkotmány, 1918. október 30.
5 A sajtószabadság ünnepe. Világ, 1918. november 1. A II. néptörvény megszüntette az előzetes cenzúrát, garantálta a lapok szabad terjesztését, valamint az 1914-es sajtótörvénynél liberálisabb módon szabályozta a sajtójogi felelősséget és a helyreigazítási jogot.
6 Magyar Országos Levéltár (MOL) K 26 121. csomó V. tétel 746. sz. Sebestyén Arnold emlékirata Huszár Károly miniszterelnöknek. 1920. január 10.
7 Dr. R:. Újságíró dolgok. Új Nemzedék, 1917. február 18. A tulajdonos sok esetben egyben a lap szerkesztője is volt, és hivatásos újságíróként a BÚE rendes tagja és vezetője is lehetett (Alapszabály, 1899: 4).
8 Dr. R.: Újságírók dolga. Új Nemzedék, 1917. szeptember 16.
9 Alkotmány, 1917. szeptember 7.
10 Újságírók az újság-monopólium ellen. Új Nemzedék, 1918. március 27.
11 A statisztika szerint a budapesti újságírók száma 760 fő volt (Buzinkay, 2000: 28), azonban ebbe beleszámították azokat is, akik rendszeresen, de nem foglalkozásszerűen írtak az újságokba. A hivatásos újságírók száma ténylegesen 600–700 fő körül lehetett (Sipos, 2006: 354).
12 Vécsei Miklós: Újságírók dolga. Új Nemzedék, 1918. április 25.
13 Kéri Pál (1882–1961) újságíró, pályáját Az Est munkatársaként kezdte, politikai riportjaival országos ismertséget szerzett. Károlyi Mihály bizalmasai közé tartozott, szerepet vállalt a Nemzeti Tanácsban. Az ellenforradalom idején a Tisza-gyilkosságban való részvétel vádjával 1921-ben halálra ítélték, ám a Szovjetunió fogolycserével kiváltotta. 1922-ben Bécsbe távozott.
14 1013 lap jelenik meg Budapesten. Az Est, 1919. január 9.
15 Lázár Miklós (1887–1968) újságíró, politikus. Pályáját a Magyar Hírlap és A Nap újságírójaként kezdte, majd a Pesti Hírlap munkatársa lett. 1917-től a Déli Hírlap főszerkesztője. 1919 tavaszán a bécsi Antibolsevista Comité publicistája, majd a szegedi ellenforradalmi kormány munkatársa volt. 1921-ben megalapította A Reggel című lapot. Az 1930-as években független országgyűlési képviselő.
16 Forrongás az újságok körül. Az Est, 1919. január 26.; Róna (1930: 693).
17 Az Est szerint (Forrongás az újságok körül. Az Est, 1919. január 26.) az új tulajdonos valójában egy demokrata érzelmű kereskedőkből álló csoport volt, ezt azonban Róna emlékiratában határozottan cáfolja (Róna, 1930: 702).
18 A baloldali hírlapírókarzat a sajtó becsületéért. Déli Hírlap, 1918. október 25.
19 MOL P 4 330. tétel. Andrássy Gyuláné naplója. Pallavicini Boy levele 1919. január 22. „Boy” Pallavicini György őrgróf feleségének, Andrássy Borbálának a családban használatos neve, aki édesanyját, az ekkor Svájcban tartózkodó ifjabb Andrássy Gyulánét tájékoztatta.
20 A Déli Hírlap szerint a vételár 1 950 000 korona volt (1919. január 19.), amit Andrássyné naplója is megerősít. Róna emlékirata szerint viszont az ár 2 300 000 koronát tett ki (Róna, 1930: 704).
21 Az esetben közvetlenül érdekelt Szabó és Róna emlékirata szerint Lázár nem ismerte a vevő valódi kilétét. A közléseket feltehetően Lázár védelme indokolta, aki 1919-ben kijelentette, hogy nincs tudomása a KSV részvételéről.
22 Hajnal Jenő (1889–1977) újságíró, pályáját Nagyváradon és Szabadkán kezdte, 1912-ben részt vett egy hírlapírósztrájk szervezésében. A Tanácsköztársaság alatt a Vörös Újság munkatársa volt, a bukás után Bécsbe távozott. Róbert Oszkár (1891–1983) újságíró, 1919-ben a Vörös Újság munkatársa, cikkeiért börtönbüntetésre ítélték, majd emigrált. Halmi József (1893–1967) újságíró, 1919-ben a Vörös Újság szerkesztője, majd Bécsbe távozott.
23 MOL K 255 923. csomó 15. tétel. 385. sz. A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége a pénzügyminiszternek. 1919. január.
24 Mit csinál a KSV? A Sajtó, 1918. október.
25 Eladták a 'Déli Hírlap'-ot. Az Est, 1919. január 8.
26 Nyilatkozat. Népszava, 1919. január 9.
27 Pallavicini és Szacelláry lapot vesznek. Az Ember, 1919. január 14.
28 MOL P 4. Pallavicini Boy levele 1919. január 22.
29 A Déli Hírlap felszabadult. Az Ember, 1919. január 21.
30 Dr. Dénes József: A mi utunk. Déli Hírlap, 1919. január 19.
31 Egy reakciós pénzcsoport hatalmába akarta keríteni a Déli Hírlapot. Déli Hírlap, 1919. január 19.
32 A Déli Hírlap ügye. Déli Hírlap, 1919. január 21.
33 Bangha Béla SJ: Nyilatkozat. Az Est, 1919. január 21.
34 Payr Hugó (1888–1976) újságíró, politikus, sportoló. Az MTK nehézsúlyú birkózója, az 1908-as olimpia 4. helyezettje. A világháború alatt a Budapesti Hírlap haditudósítója. A két háború között fővárosi, majd országgyűlési képviselő, legitimista programmal. 1944-ben részt vesz a németellenes ellenállásban.
35 A „Déli Hírlap” ügye. Pesti Napló, 1919. január 22.
36 Róbert Oszkár: Miért gyűlöltem meg Lázár Miklóst. Az Ember, 1919. január 28.
37 734/1916 M. E. rendelet. Magyarországi Rendeletek Tára. I. (1916) Budapest: Magyar Királyi Belügyminisztérium. 122–128.
38 Harc a Déli Hírlapért. Az Újság. 1919, január 19.
39 A „Déli Hírlap” ügye. Pesti Napló, 1919. január 22.
40 MOL P 4 330. tétel. Pallavicini Boy levele. 1919. január 22.
41 Tengerészek védik a Déli Hírlapot. Déli Hírlap, 1919. január 23.
42 Az újságírók a reakció ellen. Népszava, 1919. január 22.
43 MOL P 4. 330. tétel. Pallavicini Boy levele. 1919. január 22.
44 Népszava, 1919. január 23.
45 A Népőrség Fabik-csoportja. Pesti Napló, 1919. január 25.
46 A „Déli Hírlap” ügye. Pesti Napló, 1919. január 23.
47 A kormány az újságírók szervezkedési szabadsága mellett. Déli Hírlap, 1919. január 25.; A Politikai Híradó nyilatkozata. Népszava, 1919. január 24.
48 Forrongás az újságok körül. Az Est, 1919. január 26.
49 Déli Hírlap, 1919. január 24.
50 Világ,1919. január 23.
51 Göndör Ferenc: Üzenet a munkásoknak és a katonáknak! Déli Hírlap, 1919. január 24.
52 Göndör Ferenc: Pusztuljon a Papírközpont! Déli Hírlap, 1919. január 23.
53 Göndör (1922: 27); Garami (1922: 65). Garami korabeli helyzetéről lásd Varga (1999: 120, 122).
54 Miután a lap állást foglalt a munkanélküliek állami segélyezése ellen, néhány száz fős tüntető tömeg jelent meg a szerkesztőség előtt, majd benyomult az épületbe, amelyet feldúlt és kifosztott. A Pesti Hírlap kiadóhivatalát szétrombolták. Világ, 1919. január 24.
55 Az újságok és újságírók ügye a minisztertanácson. Az Újság, 1919. január 24.
56 Sajtóügyek a minisztertanácson. Budapesti Hírlap, 1919. január 24.
57 A Politikai Híradó nyilatkozata. Népszava, 1919. január 24.
58 Forrongás az újságok körül. Az Est, 1919. január 26.
59 Az Újság, 1919. január 25.
60 MOL K 27 Kormányülések 1919. január 23. 37. pont.
61 A kormány az újságírók szervezkedési szabadsága mellett. Déli Hírlap, 1919. január 25.
62 Népszava, 1919. január 25. A Déli Hírlap cikke alapján valószínűnek látszik, hogy az ellenszavazatok leadói között ott volt Az Est, a Pesti Hírlap, Az Újság és a Neues Pester Journal. A kormány az újságírók szervezkedési szabadsága mellett. Déli Hírlap, 1919. január 25.
63 1919/ 639. M. E. rendelet. Magyarországi Rendeletek Tára. (1919) Budapest: Magyar Királyi Belügyminisztérium. 69.
64 A közalkalmazottak a reakciós sajtó ellen. Népszava, 1919. január 25.
65 A közalkalmazottak a reakciós sajtó és az ellenforradalmi szervezkedés ellen. Népszava, 1919. január 31.
66 Egy forrás szerint Károlyi Mihály Krausz Simon bankár közvetítésével állítólag hárommillió koronát ajánlott Pallavicininek a lap átengedéséért, az őrgróf és társai azonban ragaszkodtak a tulajdonjog megőrzéséhez. MOL P 4 330. tétel. Hadik Klára levele. 1919. január 30. A levélíró a Bécsben a magyar kormányt képviselő Charmant Oszkár környezetére hivatkozott hírei forrásaként.
67 A Déli Hírlap harca befejeződött. Déli Hírlap, 1919. február 8.
68 A Déli Hírlap ügye megoldódott. Az Est, 1919. február 8.
69 MOL P 4. 330. tétel. Hadik Klára levele. 1919. február 28.
70 MOL K 26 1208. cs. III. tétel. 1842 sz. A Budapesti Napilapok Szindikátusa a miniszterelnöknek. 1919. február 20.
71 1919/4472 M. E. rendelet. Magyarországi Rendeletek Tára (1919). 703.
72 Szabó (1919: 50). Szabó 1919-ben Az Est munkatársa maradt, és csak 1921-ben lépett át a KSV-hez.