Médiakutató

Lábjegyzetek

Vincze László: A nyelvpolitikai perspektíva megjelenése a finnországi svéd sajtóban

1 A szerző a Center for International Mobility és a Svenska Litteratusällskapet támogatásával végezte kutatásait Finnországban.
2 Ennek természetesen előfeltétele az a körülmény, hogy Finnországban a két népcsoport már az általános iskolától tanulja egymás nyelvét, s vegyes nyelvű területeken a svéd nyelv ismerete számos állás betöltéséhez követelmény.
3 A finnországi kisebbségi sajtóról és médiáról lásd még Tóth Norbert „Az Åland-szigetek médiastruktúrája, avagy a média szerepe a kisebbségi identitás megőrzésében” című írását lapunk 2007. nyári számában – A szerk.
4 Lásd www.levikintarkastus.fi.
5 Legutóbb 2006 júniusában (Finlandssvensk tidningsfusion föreslås www.tvnytt.fi, 2006. június 22.).
6 Lásd www.hbl.fi.
7 www.vasabladet.fi
8 Lásd www.bbl.fi.