Médiakutató

Lábjegyzetek

Bayer Judit: A közszolgálati televíziózás újragondolása a digitális korszakban

1 Megbízható bizonyíték nincs arra, hogy ez valóban elhangzott-e valaha.
2 A közszolgálatiság elméletéről lapunkban lásd még Rácz Zsuzsa „Egy fejezet a BBC történetéből” (2001. nyár), Cinzia Padovani és munkatársai „A közszolgálati média helyzete” (2001. tél), György Péter „Közszolgálat a globális technokultúra korában” (2005. tavasz) és Koltay András „A közszolgálati média fogalma” (2007. nyár) című írását – A szerk.
3 Rtv. 4.§ (1) A közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.?Rtv. 23.§ (2) A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, a vételkörzetében élők életét jelentősen befolyásoló eseményekről, összefüggésekről, vitatott kérdésekről, az eseményekről alkotott jellemző véleményekről, az eltérő véleményeket is beleértve.Rtv. 23.§ (2) A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, a vételkörzetében élők életét jelentősen befolyásoló eseményekről, összefüggésekről, vitatott kérdésekről, az eseményekről alkotott jellemző véleményekről, az eltérő véleményeket is beleértve.
4 Természetesen valószínű, hogy egy híres amerikai tudós vagy közéleti személyiség blogja nagyobb látogatottságot vonz, mint például a Mindentudás Egyetemének adása, habár ennek az is magyarázata, hogy az előbbinek globális, utóbbinak csak nemzeti a hatóköre. Az internetes látogatottsági adatokat továbbá az egyidejűség hiánya és a folyamatos hozzáférhetőség miatt sem célszerű összehasonlítani a televízió nézettségével, mert egyazon személy többszöri látogatása is külön látogatásnak minősül. Az IP cím felismerése esetén is külön látogatásnak minősül, ahányszor más gépről jelentkezik be, például a munkahelyéről vagy otthonról.
5 Ehhez a réteghez tartozó gyermekek a környezet hatásai alatt (hiányzó szülői irányítás, barátok hatása) szívesebben ragadnak le az erőszakos játékoknál, a kétes chat-szobáknál, ahelyett, hogy az értékesebb tartalmak felé fordulnának. L. Bayer 2008.
6 Például az origo, az index vagy az iwiw.
7 Vizsgálatokkal támasztották alá ezt az állítást, az Encyclopedia Britannica azonban tagadja azok szakszerűségét, lásd még news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4530930.stm, www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html.
8 Kivéve Nagy-Britanniát, ahol már 1955-ben (lásd Bajomi-Lázár, 2000).
9 A szűkösség hiánya és az alacsony belépési küszöb miatt vélte így az Amerikai Legfelsőbb Bíróság a Reno v. ACLU ügyben.