Médiakutató

Lábjegyzetek

Terestyéni Tamás: A pártok politikai hirdetései a 2008. március 9-ei népszavazás kampányában

1 A sajtóanyagok és szórólapok gyűjtésében Mirk Zita volt segítségünkre, a rádiós és a televíziós hirdetések rögzített anyagát, illetve az előfordulásukra vonatkozó adatokat pedig az ORTT bocsátotta rendelkezésünkre, amiért ezúton is köszönetet mondunk Mádl Andrásnak és Baranyai Eszternek.
2 A rádiós hirdetések részleteiről lásd a Függelékben az 5., a 6. és a 7. táblázatot.
3 A szórólapokról nem készítettünk mennyiségi kimutatást, mert csak az országosan, illetve Budapesten terjesztett prospektusokból tudtunk gyűjteni, a sokféle helyi kiadványból viszont nem.