Médiakutató

Lábjegyzetek

: „Valahol rosszul van begombolva az egész magyar sajtó”

1 A beszélgetés lejegyzéséért köszönet illeti Szilágyi Ágnest és Budai Kristófot, a ZSKF PR- és Marketing Centrumának munkatársait – a szerk.
2 A Javaslatnak a Kritika 1988. októberi számában közölt változatát Babus Endre (Heti Világgazdaság), Bihari Mihály (ELTE), Bossányi Katalin (Népszabadság), Breitner Miklós (Verseny és Vállalkozás), Domány András (Magyar Rádió), Gálik Mihály (Magyar Rádió), Halmai Gábor (Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem), Hirschler Richárd (Heti Világgazdaság), Kocsis Györgyi (Heti Világgazdaság), Korányi G. Tamás (Esti Hírlap), Lázár Guy (Tömegkommunikációs Kutatóközpont), Mélykuti Attila (Magyar Nemzet), Révész Sándor, Szekfű András (Tömegkommunikációs Kutatóközpont) és Terestyéni Tamás (Tömegkommunikációs Kutatóközpont) írta alá – a szerk.
3 Lakatos Ernő, az Agitációs és Propaganda Osztály vezetője – a szerk.
4 Berecz János, az MSZMP KB titkára – a szerk.