Médiakutató

Lábjegyzetek

Wild Judit – Dull Szabolcs: Az elnök emberei – munka közben

1 A Soma Alapítvány 2007 novemberében és decemberében végzett két részből álló kvalitatív kutatást. A kutatás első részében önkitöltős kérdőívvel kerestük meg a következő szerkesztőségek főszerkesztőit, főszerkesztő-helyetteseit, akik közül 23 személy válaszolt 25 médium képviseletében. Az országos hatókörű médiumok közül a következő főszerkesztői töltötték ki a kérdőívet: Blikk, Bors, Élet és Irodalom, Figyelő, Heti Válasz, Hírszerző.hu, HVG, Index.hu, Magyar Narancs, Metro (Metropol), Napi Gazdaság, Népszabadság, Origo.hu, Világgazdaság. A megyei napilapok főszerkesztői közül: 24 óra, Déli Hírlap, Észak-Magyarország, Hajdú-Bihari Napló, Heves Megyei Hírlap, Kelet-Magyarország, Napló, Petőfi népe, Somogyi Hírlap, Új Néplap, Vas Népe. A kutatás második részében az alapítvány mélyinterjúkat készített néhány médium vezetőjével: Árpási Zoltánnal – Somogyi Hírlap, főszerkesztő; Frank Róberttel – Bors, felelős szerkesztő; Kovács Zoltánnal – Élet és Irodalom, főszerkesztő; Martin József Péterrel – Figyelő, főszerkesztő; Réti Pállal – HVG, főszerkesztő; Tevan Imrével – Index.hu, főszerkesztő-helyettes; Vörös T. Károllyal – Népszabadság, főszerkesztő és Weyer Balázzsal – Origo, főszerkesztő.
2 Hasonló gondokkal küzd a tényfeltáró újságírás mint műfaj az olyan, a demokratikus államberendezkedésben jártasabb országban is, mint például Franciaország. Jean K. Chalaby (2004), brit szociológus szerint egyebek mellett a meghatározó irodalmi háttér, a műsorszolgáltatás 1982-ig tartó állami monopóliuma, az újságkiadás túlszabályozottsága, valamint az újságírók és a politikusok közti összefonódások miatt a franciaországi tényfeltáró újságírás csak az 1980-as évektől kezdett fejlődni.
3 Sághy Erna: Rozsdaövezet. HVG, 2007. október 11.
4 Érdekes, hogy az amerikai újságírók megengedőbbek e módszerrel kapcsolatban: a válaszadók 41 százaléka nem talált kivetnivalót a titkos kormányzati és/vagy üzleti dokumentumok használatában.
5 Az amerikai újságírók körében valamivel elfogadottabb a „dokumentum-újságírás”: az ott megkérdezettek 78 százaléka tartja elfogadhatónak a titkos dokumentumok használatát.
6 Hasonló eredményt kapott Vásárhelyi Mária is, aki legfrissebb, a magyar újságírókat reprezentáló kutatásában foglalkozott a különböző információszerzési módszerek elfogadottságával. Eszerint a válaszadó újságírók 43 százaléka tartja teljesen elfogadhatatlannak azt, hogy egy újságíró pénzt fizessen az informátorainak (Vásárhelyi, 2007).
7 D. H. Weaver és munkatársai (2007) kérdőíve alapján.
8 Jellemzői: kormányzat ellenőrzése, összetettebb témák elemzése, belpolitikai és külpolitikai témák megvitatása.
9 Jellemzői: gyors információszolgáltatás, hamis tények közlésének elkerülése, a lehető legszélesebb közönség kiszolgálása, szórakoztatás.
10 Jellemzői: kormányzat bírálata, üzleti világ bírálata.
11 Jellemzői: teret adni emberek véleményének, intellektuális/kulturális értékek előállítása, politikai közbeszéd tematizálása, mozgósítás, megoldások felkínálása.
12 A public journalism (vagy civic journalism, magyar fordításban köz- vagy polgári újságírás) irányzat az 1990-es években indult útjára, és máig nagy vitákat vált ki azzal, hogy célja a közönség bevonása, a „nép hangjának”, igényeinek beemelése az újságírás fősodrába, az „egyszerű” emberek szempontjából való megközelítés, megszólaltatás.
13 Az európai újságírói iskola képviselői az általuk jónak gondolt eszme képviseletében lépnek fel, ám nem kérdőjelezik meg a vélemények sokszínűségének lehetőségét és a szólás szabadságát. Az angolszász újságírói iskola képviselői a jelenségek tárgyilagos leírására, az eltérő vélemények átfogó bemutatására törekednek.
14 A magyar főszerkesztők körében készített kutatásban az alacsony elemszám miatt nem volt mód faktoranalízis elvégzésére.
15 A „kapcsolatvesztés” tényével egyébként az amerikai újságírók is egyetértenek: egy, a Pew Research Center For The People And The Press kutatóintézet 1999-es kutatásban részt vevő, országos hatókörű médium újságíróinak mintegy fele értett egyet ezzel a kijelentéssel (Pew, 1999).