Médiakutató

Lábjegyzetek

Takács Róbert: A csehszlovák sajtóirányítás a hatvanas és a hetvenes évek fordulóján, Budapestről nézve

1 Siklósi Norbert jelentése a magyar újságíró-küldöttség csehszlovákiai látogatásáról. Magyar Országos Levéltár (MOL) XIX-A-24b 17. d.
2 Naményi Géza feljegyzései csehszlovákiai tanulmányútjáról. MOL XIX-A-24b 46. d.
3 Klement Gottwald 1948 és 1953 között köztársasági elnökként a sztálini típusú diktatúra kiépítője és irányítója volt Csehszlovákiában.
4 Uo.
5 A prágai nagykövet jelentése a csehszlovák sajtótörvényről. MOL XIX-A-24b 32. d.
6 Kivonatos közlés a CSSZSZK sajtótörvényéről. MOL MK-S 288. f. 1967. cs. 15. ő. e.
7 A prágai nagykövetség 1967. október 24-ei jelentése. MOL XIX-A-24b 35. d.
8 A prágai nagykövetség 1968. január 31-ei jelentése. MOL XIX-A-24b 36. d.
9 Feljegyzés a csehszlovák Kulturális és Tájékoztatási Minisztérium küldöttségének magyarországi látogatásáról. MOL XIX-A-24b 36. d.
10 Erdélyi Károly külügyminiszter-helyettes feljegyzése a csehszlovák kulturális és tájékoztatási küldöttség programjával kapcsolatban. MOL XIX-A-24b 36. d.
11 Magyarországon nincs cenzúra. Jaroslav Diblík cikke a Novinar 1968. májusi számában. Magyar fordítás. XIX-A-24b 35. d.
12 A Tájékoztatási Hivatal helyzetének, hatáskörének, rendezésének iratai. MOL XIX-A-24b 40. d.
13 A prágai nagykövetség 1968. január 31-ei jelentése. MOL XIX-A-24b 36. d.
14 Siklósi Norbert feljegyzése a csehszlovák Kulturális és Tájékoztatási Minisztériumban tett látogatásáról. MOL XIX-A-24b 36. d.
15 Feljegyzés Siklósi Norbertnek a csehszlovák Kulturális és Tájékoztatási Minisztériumban tett második látogatásáról. MOL XIX-A-24b 36. d.
16 1968. augusztus 25-én írták alá a Moszkvába szállított csehszlovák politikusok az egyezményt, amelyben lemondtak a korábbi reformprogram számos eleméről, és egyetértésüket fejezték ki a Varsói Szerződés tagállamai hadseregeinek jelenlétével.
17 Feljegyzés a csehszlovák tájékoztatási delegáció magyarországi programjáról. MOL XIX-A-24b 39. d.
18 A prágai magyar nagykövetség 1968. október 23-ai jelentése a csehszlovák tájékoztatásról. MOL XIX-A-24b 39. d.
19 Pataki Miklós feljegyzése Naményi Géza részére. MOL XIX-A-24b 39. d.
20 Az STB tagja volt a cseh és a szlovák STH vezetője, a CTK, a tv és a rádió két-két vezetője, illetve a cseh és a szlovák népfrontszervezet négy képviselője.
21 A prágai magyar nagykövetség 1969. február 26-ai jelentése a Jozef Vohnouttal folytatott találkozóról. MOL XIX-A-24b 40. d.
22 A prágai magyar nagykövetség 1969. május 10-ei jelentése a csehszlovák televízió, rádió és sajtó változásairól. MOL XIX-A-24b 42. d.
23 Lindner László feljegyzése a csehszlovák tájékoztatási küldöttség május 22–24. közötti magyarországi látogatásáról. MOL XIX-A-24b 42. d.
24 A prágai magyar nagykövetség 1969. május 10-ei jelentése a csehszlovák televízió, rádió és sajtó változásairól. MOL XIX-A-24b 42. d.
25 A prágai nagykövet 1969. június 10-ei összefoglalója a Jan Majer csehszlovák belügyi államtitkárral való beszélgetésről. MOL XIX-A-24b 42. d.
26 A prágai nagykövetség 1969. június 27-ei jelentése az országos újságíró-aktíváról és a tájékoztatási eszközök munkájáról. MOL XIX-A-24b 45. d.
27 A prágai nagykövet 1969. június 10-ei összefoglalója a Jan Majer csehszlovák belügyi államtitkárral való beszélgetésről. MOL XIX-A-24b 42. d.
28 A prágai nagykövetség 1969. június 27-ei jelentése az országos újságíró-aktíváról és a tájékoztatási eszközök munkájáról. MOL XIX-A-24b 45. d.
29 A prágai nagykövetség 1969. szeptember 10-ei jelentése a Csehszlovák Újságírók Szövetsége helyzetének alakulásáról. MOL XIX-A-24b 45. d.
30 A prágai nagykövetség 1971. október 6-ai jelentése a cseh sajtó helyzetéről. MOL XIX-A-24b 51. d.
31 A prágai nagykövetség 1969. december 5-ei jelentése a tájékoztatási eszközök területének kérdéseiről. MOL XIX-A-24b 45. d.
32 A prágai nagykövetség 1970. június 3-ai jelentése a Cseh Újságíró Szövetség helyzetéről. MOL XIX-A-24b 44. d.
33 A prágai nagykövetség 1970. november 3-ai jelentése a Cseh Újságíró Szövetség helyzetéről. MOL XIX-A-24b 44. d.
34 A prágai nagykövetség 1970. június 3-ai jelentése a csehszlovák tájékoztatási területet érintő kérdésekről. MOL XIX-A-24b 44. d.
35 A pozsonyi főkonzulátus 1970. március 18-ai jelentése a szlovákiai tömegtájékoztatási eszközök helyzetéről. MOL XIX-A-24b 45. d.
36 A prágai nagykövetség 1970. június 3-ai jelentése a csehszlovák tájékoztatási területet érintő kérdésekről. MOL XIX-A-24b 44. d.
37 A prágai nagykövetség 1970. január 14-ei jelentése a csehszlovák sajtó helyzetéről. MOL XIX-A-24b 44. d.
38 A cseh Sajtó- és Tájékoztatási Hivatal 1970. december 30-ai jelentése a központi és megyei sajtó struktúrájáról. MOL XIX-A-24b 53. d.; A cseh Sajtó- és Tájékoztatási Hivatal 1970. december 11-ei jelentése a tömegtájékoztatási eszközök helyzetéről. MOL XIX-A-24b 53. d.
39 A pozsonyi főkonzulátus 1970. szeptember 25-ei jelentése a szlovák sajtó változásairól. MOL XIX-A-24b 44. d.
40 A prágai nagykövetség 1969. szeptember 5-i jelentése a szövetségi Sajtó- és Tájékoztatási Bizottság helyzetéről és tevékenységéről. MOL XIX-A-24b 45. d.
41 A prágai nagykövetség 1970. október 12-i jelentése a csehszlovák tájékoztatási eszközök irányításának helyzetéről. MOL XIX-A-24b 44. d.
42 Várkonyi Péter 1971. decemberi feljegyzése csehszlovákiai útjáról. MOL XIX-A-24b 57. d.
43 A prágai nagykövetség 1971. november 5-ei jelentése a Csehszlovák Rádió helyzetéről. MOL XIX-A-24b 51. d.
44 A prágai nagykövet 1972. január 14-ei jelentése a tömegtájékoztatási szervek párt- és állami irányításának aktuális problémáiról. MOL XIX-A-24b 62. d.
45 Várkonyi Péter feljegyzése Vlastimil Neubauer 1971. januári budapesti látogatásáról. MOL XIX-A-24b 53. d.
46 A pozsonyi főkonzulátus 1973. január 26-ai jelentése a tömegkommunikációs eszközök területének néhány szervezeti és személyi változásáról. MOL XIX-A-24b 68. d.
47 A cseh Sajtó- és Tájékoztatási Hivatal 1970. december 11-ei jelentése a tömegtájékoztatási eszközök helyzetéről. MOL XIX-A-24b 53. d.
48 Lindner László 1969. május 5-ei levele Bányász Rezső részére a csehszlovák lapok importjával kapcsolatban. MOL XIX-A-24b 40. d.
49 A Tájékoztatási Hivatal feljegyzése a magyar–csehszlovák tájékoztatási kapcsolatokról. MOL XIX-A-24b 46. d.
50 A pozsonyi főkonzulátus 1972. szeptember 23-ai jelentése Daniel Okali Prácában megjelent magyarellenes cikkéről. MOL XIX-A-24b 62. d.; A pozsonyi főkonzulátus 1972. október 6-ai jelentése Okali szeptemberi cikkének visszhangjáról. MOL XIX-A-24b 62. d. (A szlovák–magyar viszonyról lásd még: Csáky, 1991: 144–161; Popély, 2008: 262–267.)
51 Bányász Rezső levele Várkonyi Péter részére Vlastimil Neubauer magyarországi látogatásáról. MOL XIX-A-24b 53. d.
52 Feljegyzés Vlastimil Neubauer 1971. januári budapesti látogatásáról. MOL XIX-A-24b 53. d. Hozzá kell tenni, hogy az NDK-ban és Lengyelországban nem létezett olyan kiemelt intézmény az állami sajtóirányításban, mint nálunk. A lengyeleknél nem is volt ilyen szerv, ám formálódóban volt egy kormányszóvivői hivatal, illetve működött egy cenzúrahivatal. Az NDK-ban a kormány melletti sajtóhivatal jóval szűkebb hatáskörrel dolgozott (feladata a sajtóigazgatás és a pártirányítás pártonkívüli sajtónak való közvetítése volt).
53 Bányász Rezső 1971. május 6-ai feljegyzése a külügyminisztériumi sajtófőosztályok megállapodásáról. MOL XIX-A-24b 55. d.
54 A Külügyminisztérium Sajtófőosztályának jelentése az Agitációs és Propaganda Bizottság részére az újságírók külföldi utazásairól. MOL XIX-A-24b 60. d.
55 Siklósi Norbert jelentése a MÚOSZ újjászervező bizottságainak munkájáról. Közli: Cseh és mások, 1999: 309–311.