Médiakutató

Lábjegyzetek

Vincze László: Kétnyelvűség, média- és nyelvválasztás

1 Több más kétnyelvű régióban ennek épp az ellenkezője figyelhető meg. Weber Egli (1992) és Egger (1985; 1996) megállapítja, hogy Dél-Tirolban a vegyes nyelvű családok közel 80 százaléka német iskolába járatja gyermekét, míg Finnországban a finn–svéd vegyes nyelvű családokból kikerülő gyermekek ennél is magasabb arányban kerülnek svéd iskolába (Finnäs, 1996; Lojander & Visapää, 2005).