Médiakutató

Lábjegyzetek

Sárai Szabó Katalin: „Családi élet őrizői, magyar református anyák, asszonyok...”

1 Sebestyén Jenő (1884–1950) teológiai tanár, a Kálvinista Szemle szerkesztője, a történelmi kálvinizmus legismertebb magyarországi képviselője.
2 Ravasz László (1882–1975) református püspök.
3 Muraközy Gyula (1892–1961) református lelkész, a Duna-melléki egyházkerületben tanácsbíró, zsinati főjegyző, a Református Élet szerkesztője 1933–1944 között.
4 Révész Imre (1889–1967) református püspök, a Református Élet társszerkesztője.
5 Kun Béla (1874–1950) egyetemi tanár, a tiszántúli református egyházkerületben főjegyző, tanácsbíró, a Debreceni Protestáns Lap főszerkesztője, majd felelős szerkesztője.
6 Szerkesztők: A nő és az újság. Református Élet, 1935. szeptember 28. 315.
7 Ezeket a válságjelenségeket szorosan összefüggőnek ábrázolták. „Amilyen a családok erkölcsi állapota a nemzet életében, olyanná válik a nemzet erkölcsi élete. »Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs.« Hol keressük ezt, ha nem a családok életében, a házastársak egymáshoz való viszonyában?” Komjáthy Aladár: A családi élet védelme. Kálvinista Szemle, 1933. április 1. 105.
8 Vargha Tamásné: Mire vágyik a ma asszonya? Kálvinista Szemle, 1932. február 13. 53–54. (Vargha Tamás Szász Károly püspök unokája volt; anyja Szász Póla, a belmisszió egyik főalakja. A család legtöbb tagja, így Vargha Tamásné is elsősorban a belmissziói egyesületekhez kötődött.)
9 Bernát István: A női lélek válsága. Református Figyelő, 1932. december 17. 1.
10 Orth Ambrusné: A női lélek válsága. Református Figyelő, 1932. december 31. 424.
11 Kovácsné Huszár Jolán: A nő a válság viharában. Református Élet, 1934. 28–29. sz. 223.
12 Marton Lili: Hivatalnoklány. Református Élet, 1943. október 2. 7.
13 Szentmihályiné Szabó Mária: A modern női lélek. Református Élet, 1934. június 9. 190–191.
14 Muraközy Gyula: A nő saját sorsával szemben Református Élet, 1943. február13. 1–2.
15 Tasnádi Nagy András: A megrontott családi élet. Református Élet, 1934. április 14. 126.
16 Czeglédy Sándorné: A leánynevelésről. Református Figyelő, 1928. december 8. 136–137.
17 Kun Béla: Leány-Kálvineum. Debreceni Protestáns Lap, 1924. augusztus 23. 253–254.
18 Cs. Nemes Irma: Új hajnal ébredésén. Kálvinista Szemle, 1933. január 28. 38–39.
19 Czeglédy Sándorné: Anya és leánya. – A tegnap és a ma. Kálvinista Szemle, 1933. március 25. 102–103.
20 Sebestyén Jenő: A mai magyar református nő. Kálvinista Szemle, 1928. szeptember 8. 298–300.
21 Sebestyén Jenő: Illatszerek használata. Kálvinista Szemle, 1929. augusztus. 31. 289.
22 Sebestyén Jenő: Illatszerek használata. Kálvinista Szemle, 1929. szeptember 7. 297.
23 Sebestyén Jenő: Divat és vallásosság. Kálvinista Szemle, 1933. december 9. 402–403.
24 Sebestyén Jenő: Arcfestés, ajakfestés. Kálvinista Szemle, 1928. augusztus 18. 275.
25 Sebestyén Jenő: A nők dohányzása. Kálvinista Szemle, 1928. július 28. 251–252.
26 Benedek Zsolt: Nők az új egyházalkotmányban. Református Élet, 1934. január 13. 19.
27 Férfi és nő az egyházban. Református Élet, 1942. február 21. 4.
28 Novák Olga: A nők egyházi munkájának határmesgyéje. Kálvinista Szemle, 1928. augusztus 11. 266–267.
29 A nő az egyházban. A református nők egyházi munkára megszervezésének értekezletén dr. Ravasz László püspök előadása. Református Élet, 1934. december 14. 403–405.
30 Vargha Kálmánné: Református nők tábora. Református Figyelő, 1931. február 14. 77.
31 Biberauer Richardné: Amit minden református nőnek tudnia kell. Református Jövő, 1941. december 22. 11.
32 Varga Károly: Diakonisszák alkalmazása a gyülekezetekben. Debreceni Protestáns Lap, 1927. február 5. 52.
33 Sebestyén Jenő: Diakonusok és diakonisszák. II. A diakonisszák. Kálvinista Szemle, 1930. május 3. 144–145.
34 Kovácsné Huszár Jolán: Beszélgetés a Lelkésznék Szövetségéről. Kálvinista Szemle, 1927. december 24. 432.