Médiakutató

Lábjegyzetek

Ács Péter: A web mögött

1 Len Kleinrock a számítástudományok professzora (UCLA University of California, Los Angeles) az ARPAnet Hálózati Mérési Központjának hajdani vezetője. Az első UCLA–Stanford összeköttetés bemérésén együtt dolgozott Bob Kahnnal.
2 Az idegen nyelvű idézetet saját fordításomban közlöm – Á. P.
3 Az adatkapcsolatban részt vevő, funkcionálisan elkülöníthető működési szinteket processzeknek nevezik. A processz-párokban úgynevezett virtuális kommunikáció zajlik (Tanenbaum, [1980] 1992). A processz-párok közötti összhang, közös nyelv az úgynevezett protokoll, vagy másként a működés megfelelő szintjéhez tartozó logikai kapcsolati leírás, amely alkalmas az adatátviteli működés magyarázatára és leírására (Ács, 2002: 155).
4 Gyakran nemcsak a betűket, hanem általánosított tipográfiai információkat is kódolnak.