Médiakutató

Lábjegyzetek

Mátay Mónika: Egy nődandy karrierje: képek Batthyány Apraxin Júlia életéből

1 Lásd például: Nagy Ignác (1844) Arszlánbarlang. Torzképek III. Budapest: Hartleben. 95–103, Az arszlánnő. uo., 65–157, Uő.: Magyar titkok 1–12. Budapest: Hartleben 1844–45; Kuthy Lajos (1843) Divatkép. Kuthy munkái IV. Pest: Beimel József, 59–196, Uő. (1846) Hazai rejtelmek I–II. Pest; Degré Alajos (1845) Egy kaczér nő. Honderű II. 44. sz. 492–494, 45. sz. 512–516; Gyulai Pál (1853) Fanni. Szilágyi Sándor szerk. Nők könyve MDCCCLIII-ra. Pest: Emich Gusztáv, 5–61; Uő. (1863): Nők a tükör előtt. Arany János szerk. Koszorú. Budapest: Franklin, 1–88.