Médiakutató

Lábjegyzetek

Voloncs Laura: „Rólunk szól.”

1 Ezúton köszönöm Mednyánszky Áginak, Lőte Attilának, Liska Dénesnek, valamint Major Annának, hogy készséggel vállalták a beszélgetést. A hangfelvételek a Magyar Rádió tulajdonát képezik.
2 A kifejezést először Schöpflin Gyula használta, aki 1945–1949 között a Magyar Rádió műsorigazgatója volt: „A rádiószerűség, azt hiszem, azt jelenti, ami konszens a műfajjal, vagyis ami nem mond ellent a műfaj jellegének” (Schöpflin, 1990: 130).
3 Szerzők: Bágya András, G. Dénes György, László Endre.
4 Bár az utolsó évszám kívül esik a vizsgált időszakon, fontosnak tartom, hogy az ebben az időben végzett felmérés eredményeit ütköztessük a két évvel korábbiakkal.