Médiakutató

Lábjegyzetek

Landgraf Ildikó: A Halley-üstökös és más égi jelek. Jövendölések a világháborúkról és a világvégéről

1 Gyula, MOA (MTA Néprajzi Kutatóintézet Magyar Történeti Mondaarchívum, továbbiakban MOA) 13259.
2 „A keleti részen, hát mit mongyak, kora hajnalban mán három nap is vót az égen. Három nap is vót, olyan halványsárga vót, vérvörös vót és olyan égszinkékes szinbe…” Tokaj, MOA 14899.
3 Például Tokaj, MOA 14898 vö. Pócs, 1990: 542–543.
4 Nógrádsipek, 1968: MOA 14191.
5 Lakatos, 1910: 83–84 MOA 14952; Dobos, 1986: 221 MOA 14953; Nádudvar, 1972: MOA 14184.
6 Tiszadob, 1968: MOA 14897. A kardra emlékeztető üstökös jól ismert motívum az elmúlt évszázadok üstökös-leírásaiból. Például kard formájú volt az az üstökös, amelyik i. sz. 66-ban baljós fényével ragyogta be Jeruzsálem egét, és megjelenését Josephus Flavius a város és a jeruzsálemi nagytemplom i. sz. 70-ben bekövetkező pusztulásának előjeleként értelmezett. A zsidó háború VI. 5.
7 Kórógy, 1987: MOA 14186.
8 Tállya, 1986: MOA 14187.
9 Andrásfalva, MOA 14190.
10 Az epikus hősök, nemzeti hősök karakterisztikus jegyeihez: Sokolewicz, 1991: 125–136, Landgraf 1997, 2004.
11 „…mikor Rákóczi holttetemét fogják hozni hazafelé, figyeljék, mert csillag fogja kísérni.” Ferenczi & Molnár, 1972: 285; „Visszajövök még, majd fényes jelet fogtok látni az égen” (Baskó); „Sokáig várta vissza a nép, mert jelet hagyott hátra az úton, hogy vissza fog jönni. Egy magyar meg egy német kard vót egymásnak dűtve.” Ferenczi, 1960: 411.
12 A magyarországi Halley-üstökös észlelésekhez lásd Nagy Géza:A Halley-üstökös a magyar történelemben. Vasárnapi Újság, 1910. május 22., május 29.
13 „Abdul Hamid volt szultán, néhány nap óta rendkívül izgatott a Halley-féle üstökös közeledése miatt. Éjjel nem alszik sokszor órák hosszáig keresi messzelátóval az üstököst. Környezetét kérdésekkel ostromolja és tudni akarja, vajjon nincs-e mód arra, hogy az üstökösnek földdel való összeütközését elkerüljék. Abdul Hamid két nap óta nem eszik.” Budapesti Hírlap, 1910. május 18., vö. A Nap, 1910. május 18.
14 Például Magyar Estilap, 1910. május 19.
15 P. H. Cowell és A. C. D. Crommelin 1907–1910 között hatalmas számítási munkálatokat végzett a Halley-üstökös múltbeli visszatéréseinek meghatározásaira (vö. Tóth, 1983: 194–195).
16 Dr. Massány Ernő: Üstökösök. Vasárnapi Újság, 1910. február 6.
17 Comet's poisonous tail. Yerkes Observatory finds cyanogen in Spectrum of Halley's Comet. The New York Times, February 8, 1910. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9407E4DF1430E233A2575BC0A9649C946196D6CF (utolsó letöltés: 2010. január 30.);A Planet scare. Fear of the Comet recalls dire prophecies of 1881. Uo. May 19, 1910.?http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9D01E2D61539E433A2575AC1A9639C946196D6CF (utolsó letöltés: 2010. január 31.).http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9D01E2D61539E433A2575AC1A9639C946196D6CF (utolsó letöltés: 2010. január 31.).
18 Budapesti Hírlap, 1910. május 14.
19 Uo. 1910. május 15.
20 Uo. 1910. május 12.
21 Uo. 1910. május 19.; Magyar Estilap, 1910. május 19.; Gives a comet party. The New York Times, May 3, 1910. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9B0DE1D71539E433A25750C0A9639C946196D6CF?(utolsó letöltés: 2010. január 31.); Miner crucifies himself: Thinks Visit of Halley's Comet Portends End of World. Uo. May 3, 1910. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C06E2DC1530E233A25753C1A9639C946196D6CF?(utolsó letöltés: 2010. január 31.); Rush to Alpine heights.: Comet dances at Swiss hotels. A midnight balloon. Uo. May 19, 1910. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=980DE3D61539E433A2575AC1A9639C946196D6CF (utolsó letöltés: 2010.január 31.); Southern negroes in a comet frenzy; All-night services held in churches and many refuse to work longer. Uo. May 19, 1910. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=990CE3D61539E433A2575AC1A9639C946196D6CF (utolsó letöltés: 2010. január 31.).(utolsó letöltés: 2010. január 31.); Miner crucifies himself: Thinks Visit of Halley's Comet Portends End of World. Uo. May 3, 1910. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C06E2DC1530E233A25753C1A9639C946196D6CF?(utolsó letöltés: 2010. január 31.); Rush to Alpine heights.: Comet dances at Swiss hotels. A midnight balloon. Uo. May 19, 1910. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=980DE3D61539E433A2575AC1A9639C946196D6CF (utolsó letöltés: 2010.január 31.); Southern negroes in a comet frenzy; All-night services held in churches and many refuse to work longer. Uo. May 19, 1910. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=990CE3D61539E433A2575AC1A9639C946196D6CF (utolsó letöltés: 2010. január 31.).(utolsó letöltés: 2010. január 31.); Rush to Alpine heights.: Comet dances at Swiss hotels. A midnight balloon. Uo. May 19, 1910. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=980DE3D61539E433A2575AC1A9639C946196D6CF (utolsó letöltés: 2010.január 31.); Southern negroes in a comet frenzy; All-night services held in churches and many refuse to work longer. Uo. May 19, 1910. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=990CE3D61539E433A2575AC1A9639C946196D6CF (utolsó letöltés: 2010. január 31.).
22 Budapesti Hírlap, május 14.
23 Uo. 1910. május 19.
24 http://www.freeweb.hu/dark/comet.html (utolsó letöltés: 2010. január 31.).
25 Budapesti Hírlap, 1914. augusztus 9.
26 http://www.agr.unideb.hu/~zsguthy/?SHOW=sr3yotc (utolsó letöltés: 2010. január 31.).