Médiakutató

Lábjegyzetek

Maczák Ibolya: Imakönyvek az első világháborúban

1 Molnár Vid Bertalan kapucinus rendi tábori lelkész (nem azonos Molnár Bertalan Vid bencés íróval) 1861-ben írt műve (Imák és intelmek a magyar kath. hadfiak számára) Reviczky Aladár átdolgozásában 12. kiadását érte meg.
2 Ezek a Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteményében is megtalálhatók. Itt köszönöm meg dr. Kreutzer Andreának, hogy az anyagot rendelkezésemre bocsátotta.