Médiakutató

Lábjegyzetek

Szoleczky Emese: „A modern harcztér teljesen hű mása” – a Pasaréti Lövészárok

1 Az 1914. augusztus 6-án alakult Auguszta Gyorssegély-alap az I. világháborús magyar hadijótékonysági intézmények közül a legismertebb, legeredményesebb országosan működő civil szervezet volt. A hangsúlyt a célcsoportok: rokkantak, sebesültek, frontkatonák, a hadbavonultak családtagjai részére adandó segély – készpénz, ruha, élelem, fűtőanyag – gyorsaságára helyezte. A legkülönbözőbb társadalmi rétegek mozgósításán alapuló változatos, ötletes akciói, mozgalmai révén hatalmas népszerűségnek örvendett.
2 Az Auguszta-alap működésének egyik legfontosabb propagandaeszköze Az Újság című budapesti napilap volt. Jelen írás elkészítéséhez ezért elsődlegesen ennek híranyagát vettem alapul, amihez ezúton is köszönöm Babucsné Tóth Orsolya segítségét. A napilap szedéstükrének alsó, fennmaradó szélén a 10–20. oldal között szinte napi rendszerességgel feltűnt egy gondosan elhelyezett felhívás: „Mindenki nézze meg a Pasaréti Lövészárkot”.
3 Müllner felvételei részben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-gyűjteményében, részben a Budapesti Történeti Múzeum és a HM HIM Hadtörténeti Múzeum fényképgyűjteményeiben találhatók. Ezúton szeretném megköszönni Kiss Borbála és Nagy Zita (FSZEK), Demeter Zsuzsanna (BTM), Cs. Plank Ibolya (KÖH), Pőcz Péter (HM HIM), valamint a Müllner-életművet feltáró Stemlerné Balog Ilona segítségét.
4 Az Újság, 1915. szeptember 23.
5 Uo.
6 Külön érdekesség, hogy az általam látott példány eredendően a bécsi Kriegsarchiv tulajdonbélyegzőjét viseli.
7 Az Újság, 1915. szeptember 2.
8 Budapesti Hírlap, 1915. szeptember 8.; uo. 1915. szeptember 12.
9 Az Újság, 1915. szeptember 8.
10 Uo. 1915. szeptember 15. – Kiemelés az eredetiben.
11 Uo. 1915. szeptember 19.
12 A kiemelések végig az eredetiben.
13 Az Újság, 1915. október 3.
14 Uo. 1915. október 6.
15 Uo. 1915. október 27.
16 Franz Waczik (1883–1938) grafikai plakátja a bécsi Lövészárok-kiállításhoz 1916-ban készült.