Médiakutató

Lábjegyzetek

Vörös Boldizsár: Nemzeti Park, Vilmos Császár út és a Hősök Söre

1 Lásd: Budapest Székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1914-ben tartott közgyűléseinek jegyzőkönyvei. Budapest: Budapest Székesfőváros kiadása, év nélkül. 605. –A korabeli szövegeket eredeti helyesírással közlöm, a kurziválások az idézetekben az eredeti kiemeléseknek felelnek meg.
2 Lásd Tuszkay Mártonnak a Gyors segély – Auguszta alap a nyomor és a bánat enyhitésére című plakátját: Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár PKG 1915/VH 12., továbbá például: KA & SzE (2000: 47–48).
3 Szent István segélyalap. Vendéglősök Lapja, 1914. december 20.
4 Angol Park. Budapesti Hirlap, 1914. augusztus 15.; Nemzeti Park. Uo. 1914. augusztus 19.
5 Jardin d'Hiver. Uo. 1914. augusztus 18.; Téli Kert. Uo. 1914. augusztus 19.
6 Nemzeti, volt Royal-Orfeum. Uo. 1914. augusztus 23. Lásd még: (Mindent magyarul.) Uo. 1914. augusztus 26.
7 A háboru és a mozinevek. Mozgófénykép-Hiradó, 1914. augusztus 23. Lásd még: Havas (1997: 583).
8 Lásd: Budapest Főváros Levéltára II. 1a. 50. k. XIV/5612/1914.
9 Uo. Lásd még: (Vilmos-körút.) Budapesti Hirlap, 1914. augusztus 16.; (Vilmos-császár-utja.) Uo. 1914. szeptember 2.; Utca- és térkeresztelés. – Váci-körutból Vilmos császár ut. –. Uo.1914. október 13., továbbá: Takáts (1985: 297–300, 313); Cronier (2007: 72).
10 Lásd: Budapest Főváros Levéltára II. 1a. 51. k. X/5106/1915., továbbá a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1915. október 14-i ülésének jegyzőkönyvét: Uo. IX/4665/1915. Lásd ehhez például: Mehmed szultán és Ferdinánd bolgár király utja. Az Est, 1915. november 20.
11 Uj magyar étlap. Pesti Futár, 1914. augusztus 21.
12 A Ritz étlapot cserélt. Uo. 1914. augusztus 21.
13 Névmagyarositás. Vendéglősök Lapja, 1914. szeptember 5. Lásd továbbá: „Petrovits György budapesti születésü ugyanottani lakos családi nevének »Pető«-re kért átváltoztatása az 1914. évi 152.542. számu belügyministeri rendelettel megengedtetett.” Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, 1914. augusztus 30. Lásd még: Verner (1994: 1060–1068).
14 Lásd ehhez: Petőfi (1892: 263–265). A rokonság ellenére Petrovits György nem „Petőfi”-re magyarosította vezetéknevét, eltérően a 19. századi névmagyarosító Petrovitstól és Petrovicsoktól, akik hivatalos eljárással a költő vezetéknevére változtatták saját vezetéknevüket. Lásd ehhez:A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság egyik igazgató-választmányi tagja (1895: 181), továbbá: Karády & Kozma (2002: 49–114).
15 Kávéházi Konrádokról. Pesti Futár, 1916. június 23.
16 További kutatásokat igényelne annak megismerése, hogy mikor és miért változtatták meg a világháborús elnevezéseket. Az útvonalnevekről lásd például: Vörös (2000: 146–149, 164–166).
17 E munkám elkészítéséhez nyújtott segítségéért ezúton mondok köszönetet Maczák Ibolyának.