Médiakutató

Lábjegyzetek

Myat Kornél: Médiaelméletek és a késő-modern médiakörnyezet

1 A modern médiakutatást meghatározó frankfurti iskoláról bővebben lásd például Hardt (1991), McQuail (2003).
2 A médiatörténet hármas korszakolását (modernitás–posztmodernitás–késő-modernitás), Császi Lajos tanulmánya alapján használom (Császi, 2008).
3 A tömegkommunikációs elméletek áttekintését lásd például McQuail (2003), Griffin (2003).
4 Erről lásd Bodoky Tamás „Támad a civilmédia: minden ötödik Index-olvasó blogol” című írását lapunk 2008. nyári és Bajomi-Lázár Péter „Hírközlés tegnap és ma” című írását lapunk 2009. őszi számában – a szerk.
5 Lásd még Jenei Ágnes „Kereskedelmi televízió és demokrácia” című írását lapunk 2005. őszi számában – a szerk.