Médiakutató

Lábjegyzetek

Klestenitz Tibor: A tőrdöfés és az újságírók.

127 A budapesti sajtó. Új Nemzedék, 1921. február 8.
128 Magyar Országos Levéltár (MOL) K 26 1242. csomó V. tétel 5483. szám. A sajtónovella tárgyában tartott értekezlet jegyzőkönyve 1921. június 20.
129 Székesfehérvári Püspöki Levéltár – Lit. Enc. 1444/1916.
130 260 koronát kért öt sorért Az Est a nyomorgó tartalékosoktól. Pesti Futár, 1919. január 10.
131 Szétrombolták az „Apostol nyomdát”. Alkotmány, 1919. február 20.
132 Magyar Lajos: A forradalmi sajtó. Az Ember, 1919. január 28.
133 MOL P 4 330. tétel. Andrássy Gyuláné naplója. Melléklet: Szmrecsányi György levele Andrássynénak.
134 A romboló sajtó ellen. Kalocsai Néplap, 1920. október 9.
135 Uo.
136 Gondolatok. Szerda, 1919. november 28.
137 Újságíró ellenforradalmárok. Szerda, 1919. szeptember 10.
138 Budapest Főváros Levéltára VII. 18.d-1919. 13-7182. Dr. Orbók Attila újságíró feljelentése 1919. augusztus 12. Az október 22-én kelt vizsgálati jelentés szerint Bakonyi Miksa, a kör főtitkára kijelentettte, hogy a kommunisták ezt már csak azért sem tehették volna meg, mert „tekintve a nagy elkeseredést, ezeket onnan az újságírók feltétlenül kiverték volna.”
139 Dr. Kállay Miklós: Hogyan és hol élnek a budapesti újságírók? Amerikai Magyar Népszava, 1921. december 25.
140 Reissing Antónia: A magyar nőkhöz! Vasvármegye, 1919. augusztus 15.
141 MOL P 4 330. t. Andrássy Gyuláné naplója 1919. október 12.
142 A magyar nők. Reggeli Hírek, 1919. augusztus 18.
143 MOL K 26 1208. cs. III. t. 4208. sz. Kérvény a főhercegnek 1919. augusztus 17.
144 A magyar nők a kormányzónál és a miniszterelnöknél. Reggeli Hírek, 1919. augusztus 18.
145 MOL K 27 Kormányülések 1919. augusztus 28. 8. pont.
146 A Népszava a rendőrpuccs után. Népszava, 1919. szeptember 28.
147 Vasvármegye, 1919. október 14.
148 MOL K 27 Kormányülések 1919. augusztus 28. 8. pont.
149 Történelmi események. Typographia, 1919. szeptember 19.
150 Ennek tudatában a kabinet kétmillió koronát szavazott meg a külföldi sajtópropaganda céljaira. MOL K 27 Kormányülések 1919. augusztus 28. 4K. pont.
151 MOL K 27 Kormányülések 1919. szeptember 10. 8. pont.
152 Uo.
153 A magyar kormány 1919. évi 4472. M. E. számú rendelete az újságpapír forgalmának és felhasználásának szabályozásáról. Rendeletek Tára, (1919) 703.
154 A magyar kormány 1919. évi 4680 M. E. számú rendelete a közrendet és közbiztonságot veszélyeztető sajtótermékek beszolgáltatásáról és megsemmisítéséről. Rendeletek Tára, (1919) 702.
155 A miniszterelnök a nemzeti és keresztény politikáról. Szózat, 1919. október 12.
156 Ezt felváltva 1921márciusában a Teleki-kormány „fakultatív” cenzúrát vezetett be. Ugyanakkor a Simonyi–Semadam-kormány miniszterelnöki engedélyhez kötötte a lapok indítását, a Teleki-kabinet pedig lehetőséget adott a belügyminiszternek a „közérdeket veszélyeztető” lapok betiltására. (Sipos, 2004: 30–38).
157 MOL K 26 1208. cs. III. t. 4695. sz. Az igazságügyi minisztérium a főállamügyésznek 1919. szeptember 8.
158 A Szív nemzetgazdasági és kultúrprogramja. A Szív, 1919. november 29.
159 Kenedy Géza: Sajtókamara. Szózat, 1920. december 31.
160 Az újságírók Fehéri Armand könyvéről. Népszava, 1920. január 6.
161 Huszonnyolc újságírót kizártak az Újságírók Egyesületéből. Népszava, 1920. január 17.
162 Szász Zoltán ellenforradalmi beszéde 1919. július 7-én az Otthon Körben. Pesti Futár, 1919. szeptember 19.
163 Újságíró ellenforradalmárok. Szerda, 1919. szeptember 10.
164 Gondolatok. Pesti Futár, 1919. november 28.
165 Az új sajtófőnök. Az Est, 1919. november 26.
166 MOL K 26. 1208. cs. III. t. 6252 sz. A fővezérség a miniszterelnöknek 1919. november 26. A miniszterelnök válasza 1919. december 9.
167 Zsilinszky Endre: „Hírlapok szolidaritása”. Szózat, 1920. május 22.
168 MOL K 26 1231. cs. V. t. 4877. sz. A hadügyminiszter a miniszterelnöknek 1920. június 12.
169 MOL K 26 1230. cs. V. t. 1186. sz. A fővezér a miniszterelnöknek 1920 január 30.
170 Huszár miniszterelnök a kormány sajtópolitikájáról. Az Est, 1919. november 30.
171 A miniszterelnök az újságírók között. Szózat, 1919. december 3.
172 Uo.
173 „Cselekedtek a keresztények”. Népszava, 1919. december 9.
174 A béke és a rend érdekében. Népszava, 1919. december 10.
175 MOL K 148 739. cs. 27. t. 83. sz. A miniszterelnök a belügyminiszternek 1919. december 10.
176 A Minisztertanács a sajtócenzúráról. Népszava, 1919. december 25.
177 MOL K 148 739 cs. 27 t. 83. sz. A miniszterelnök a belügyminiszternek 1920. január 28.
178 Kik fúrták meg a hajót? Új Nemzedék, 1919. december 4.
179 A politikai pártok újéve. Népszava, 1920. január 2.
180 MOL K 26 1231. cs. V. t. 9930. sz. A kereskedelmi miniszter a miniszterelnöknek 1920. október 23.
181 Nemzetgyűlési Napló, I. kötet. (1920. április 7., 21. ülés) 327.
182 MOL K 27 Kormányülések 1920. május 20. 3. pont.
183 A papírkérdés. Szózat, 1920. május 20.
184 A világnézet szolidaritása. Szózat, 1920. május 29.
185 Nemzeti újjászületés és sajtó. Magyar Helikon, 1920. augusztus.
186 Nemzetgyűlési Napló, VI. kötet. (1920. október 24., 114. ülés) 62.
187 Az ébredő magyarok elnöki konferenciája. Szózat, 1920. március 3.
188 MOL K 26 1277 cs. V. t. 8774. sz. Kimutatás a sajtó forradalmi szerepe miatti felelősségre vonásáról szóló felterjesztésekről.
189 Mit követel a magyar nemzet? Az Ébredő Magyarok Egyesülete kiáltványa. Kalocsai Néplap, 1920. szeptember 25.
190 Fővárosi Közlöny, 1921. február 18.
191 MOL K 429 Kozma iratok. Adatgyűjtemény 1916–1925. Sajtóakció.
192 Megmozdul az ország a destruktív sajtó ellen. Nemzeti Újság, 1921. február 23.
193 Számonkérés. Nemzeti Újság, 1921. március 13.
194 Dr. Koncz János: Vádat emelünk. Szózat, 1921. március 15.
195 Újságírók a sajtószabadságért. Az Est, 1921. február 16.
196 Kik rendezik a vasárnapi népgyűlést? Az Est, 1921. március 12.
197 Előfizetőket toborzó gyűlés a Vigadóban és a Petőfi téren. Az Est, 1921. március 15.
198 MOL K 429 Kozma iratok. Adatgyűjtemény 1916–1925. Bartos András Kozmának Fadd, 1921. március 23.
199 MOL K 26 1241. cs. V. t. 1470. sz. A kormányzói kabinetiroda főnöke a miniszterelnöknek 1921. március 1.
200 MOL K 26 1242. cs. V. t. 5483. sz. A sajtónovella tárgyában tartott értekezlet jegyzőkönyve. 1921. június 20.
201 Uo.
202 Mozgalmas hete lesz a politikának. Nemzeti Újság, 1921. július 10.
203 Kenedy Géza: Sajtótanács. Szózat, 1921. július 2.
204 Zsilinszky Endre: A sajtónovella. Szózat, 1921. június 24.
205 Ankéten módosítják a sajtótörvényt. Nemzeti Újság, 1921. július 1.; Túri Béla: Egyéni felelősség. Nemzeti Újság, 1921. július 2.
206 Országos Széchényi Könyvtár Levelestár. Ismeretlen Tápay-Szabó Lászlónak. A fővárosi pletykák szerint 1921 végén a Szózat és a Nép című „keresztény-nemzeti” orgánum is csődközelben volt.
207 Dömök Lajos: Az Est-konszern bevonult Bangha páter lapjaiba. Bécsi Magyar Újság, 1921. október 15.
208 Az ököl meg a kisujj. Nemzeti Újság, 1921. június 8.
209 Bernolák miniszter visszaveri a rendszer elleni liberális orvtámadásokat. Új Lap, 1921. augusztus 14.
210 Megkapták a választ. Új Lap, 1921. május 8.
211 Ébredők Förster főszolgabíró mellett. Új Lap, 1922. február 16.
212 Hindy Zoltán: Nyílt levél Vass Józsefhez és Huszár Károlyhoz. Új Lap, 1921. augusztus 6.
213 Nemzetgyűlési Napló, III. kötet. (1922. augusztus 1., 34. ülés) 169.
214 A minisztertanács az izgató sajtó ellen. Új Nemzedék, 1922. október 8.
215 MOL K 26 1278. cs. V. t. 9867. sz. Budapest közigazgatási bizottsága a miniszterelnöknek 1922. október 9.
216 MOL K 26 1301. cs. V. t. 504. sz. A destruktív sajtó elleni feliratok.
217 MOL K 26 1272. cs. V t. 7874. sz.
218 K. G.: Sok az újság. Szózat, 1922. július 30.
219 Nemzetgyűlési Napló, XLII. kötet. (1926. május 4., 543. ülés.) 274.
220 Az Ébredő Magyarok Kádár Lehel és Lendvay István mellett. Szózat, 1922. március 24.
221 A Pázmány Egyesület megtámadott alelnökéért. Nemzeti Újság. IV. 67. 1922. március 22.
222 Dr. Kállay Miklós: Hogyan és hol élnek a budapesti újságírók? Amerikai Magyar Népszava, 1921. december 25.