Médiakutató

Lábjegyzetek

Turbucz Dávid: Vezérkultusz és nyilvánosság

50 A vezérkultuszok elméleti vonatkozásaihoz lásd Cassirer (1997). Gyáni (2005), Romsics (2004).
51 A Képes Vasárnap miután hetilap volt, a fenti kategóriák alapján nem hasonlítható össze a napilapokkal, így a Képes Vasárnap a melléklet táblázataiban nem szerepel. A kormányzóválasztás évfordulóján a lap jubileumi számot jelentetett meg.
52 Magyarság, 1940. március 1. 1.
53 Az 5–7. táblázatok az egyes napilapokban megjelent vezérkép elemeinek százalékos (egy tizedes jegyre kerekített) arányait mutatják, a 2–4. táblázatok oszlopaiban jelzett összesített értékek megoszlása alapján.
54 Esti Kurír, 1939. november 16. 5. és december 6. 5; Magyarság, 1939. november 16. 2; Új Magyarság, 1939. november 16. 1; Nemzeti Újság, 1939. december 6. 8. Vö. Gerő (2004: 289).
55 Magyarság, 1940. február 29. 3.
56 Nemzeti Újság, 1939. november 16. 1.
57 Pesti Hírlap, 1939. november 16. 1; Képes Vasárnap, 1940. március 1. 16–17. Vö. Romsics (2001: 6), Zeidler (2009: 225–226) Vörös (2000: 158–160).
58 Nemzeti Újság, 1939. november 16. 1–2; Új Magyarság, 1939. november 16. 1; 8 Órai Újság, 1940. március 1. 1; Magyarság, 1940. március 1. 1; Képes Vasárnap, 1940. március 1. 10–14. Vö. Romsics (2007: 14-15).
59 Reggeli Magyarország, 1940. március 1. 1. (Eredeti kiemelés). A tanulmányban szereplő további kiemelések is az eredetiek, így ezeket már külön nem tüntetem fel.
60 Esti Magyarország, 1939. december 5. 3; Új Magyarság, 1940. február 29. 1; Újság, 1940. március. 1. 2. Az 1920-as években a konszolidáció Bethlen István miniszterelnök politikája eredményeképpen, Horthy Miklós támogatásával valósult meg (Romsics, 2005). A revíziós sikereket, hogy csak a markánsabb példákat említsem, Németország és Olaszország megerősödése, tehát a térségben végbement hatalmi átrendeződés tette lehetővé (Zeidler, 2009: 268).
61 Reggeli Magyarország, 1940. március 1. 4.
62 OSZK Történeti Interjúk Tára, Magyar Világhíradó, 1940/836/9; Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) K. 675. Magyar Filmiroda, 14. csomó 35. tétel III. 1937-1941. 104. A filmhíradók megnézhetőek a http://www.filmhiradok.nava.hu/ internetes oldalon.
63 Pesti Hírlap, 1939. november 16. 1. és december 6. 1; Új Nemzedék, 1939. november 16. 3; Magyarság, 1939. február 29. 3; Reggeli Magyarország, 1940. március 1. 1; Olasz (2007: 70-71, 74, Biedermann (1996: 141–142, 410–411).
64 Esti Magyarország, 1939. december 5. 3; Új Nemzedék, 1939. december 7. 3; Újság, 1940. február 29. 1; Gerő (2004: 292-295).
65 8 Órai Újság, 1940. március 1. 1; Biedermann (1996: 26).
66 Esti Kurír, 1940. március 1. 1; Képes Vasárnap, 1940. március 1. 3.
67 A nemzeti érdeket IV. Károly visszatérési kísérleteivel kapcsolatban is hangsúlyozták, miután akkor Horthynak, erősítve ezzel a kormányzó áldozat szerepét, „Szembe kellett szállnia koronás királyával, hogy megmentse az országot”. Esti Magyarország, 1940. február 29. 3; Vö. Romsics (2001: 7).
68 Nemzeti Újság, 1939. december 6. 8; Népszava, 1940. március 1. 1.
69 8 Órai Újság, 1940. március 1. 1.; Vö. Olasz (2007: 70).
70 Pesti Hírlap, 1939. november 16. 1.
71 Esti Kurír, 1939. november 16. 5; 8 Órai Újság, 1939. december 5. 3. és március 1. 1–2; Nemzeti Újság, 1940. március 1. 1; Esti Magyarország, 1940. február 28. 3. MOL K. 615. Magyar Rádió és Telefonhírmondó Rt. Műsoranyag. 58. csomó. 1940. február 29. 732. Már 1920-ban megjelent az ugyanezt kifejező érv, miszerint a kormányzóválasztás során a nemzetgyűlés a magyar nép akaratából választotta meg.
72 Képes Vasárnap, 1940. március 1. 3–5; Vö. Dömötörfi (1990: 25).
73 Képes Vasárnap, 1940. március 1. 1–18; 8 Órai Újság, 1940. március 1. 1; Nemzeti Újság, 1940. március 1. 1; Pesti Hírlap, 1939. december 6. 3; Új Magyarság, 1940. március 1. 1. A képi síkon történő kultuszépítésben emléklapok, képeslapok és bélyegek is fontos szerepet játszottak, különösen, miután nagy mennyiségben kerültek forgalomba. A 6 filléres jubileumi bélyegen Horthy ágaskodó fehér lován volt látható; a 10 fillérest az arcképe díszítette; míg a 20 filléresen a Felvidék visszatérése elevenedett meg. Esti Magyarország, február 23. 6.
74 Erre a diszkurzív logikára található példák közül az egyik Bethlen Istvánnak a Magyar Tudományos Akadémia díszközgyűlésén, március 18-án elmondott beszédéhez kapcsolódik. Bethlen elismerte Horthy érdemeit, de megjegyezte, hogy rajta kívül másokat is megillet az elismerés. A Magyarság mindezt nagyfokú szerénytelenségnek nevezte, azonban a cikk leszögezte, hogy természetesen a beszéd minden további állításával egyetért, „mint ahogy egyetért minden igaz magyar is”. Magyarság, 1940. március 19. 3. A volt miniszterelnök beszédének fő üzenete a kultusz rendszerstabilizációs funkcióját erősítette, miután hangsúlyozta, hogy a kormányzónak „köszönheti az ország, hogy megmaradtunk történelmi tradíciónk útján, és nem kísérleteztünk alkotmányunk diktatórikus módszerek és példák szerint való átalakításával”. Gróf Bethlen István ünnepi beszéde a M. T. Akadémia 1940. március 18-i összes ülésén. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1940. áprilisi füzetéből. 13–15.
75 Magyarország, 1939. november 16. 7.
76 Magyarország, 1939. november 13. 5; Magyarság, 1939. november 14. 5.
77 Újság, 1939. november 15. 4.
78 Pesti Hírlap, 1939. november 17. 3; Képviselőházi Napló, 1939-1944. (a továbbiakban KN 1939). III. köt. (1939. november 16.) 105.
79 Esti Kurír, 1939. november 16. 3; Új Magyarság, 1939. november 17. 3.
80 Esti Magyarország, 1939. november 20. 3; Dömötörfi (990: 25).
81 MOL K. 428. MTI „kőnyomatos” Hírek. Napi tudósítások, 1939. november 15. 13, 23, 27; november 23. 30; november 27. 11, 33; november 29. 9. Az MTI híranyaga digitalizált formában elérhető az interneten: http://mol.arcanum.hu/mti/opt/a090829.htm?v=pdf&a=start.
82 MOL K. 615. Magyar Rádió és Telefonhírmondó Rt. Műsoranyag. 46. csomó. 1939. november 15. 1226, 1293.
83 OSZK Történeti Interjúk Tára, Magyar Világhíradó, 1939/822/9; MOL K. 675. Magyar Filmiroda, 14. csomó 35. tétel III. 1937–1941. 124.
84 A kötet ára és jellege nem a tömegpropaganda igényeit elégítette ki. Eddigi kutatásaink során az eladott példányszámról nem találtam információt.
85 8 Órai Újság, 1939. november 18. 2; Esti Kurír, 1939. november 9. 4; Nemzeti Újság, 1939. november 11. 11; Pesti Hírlap, 1939. november 11. 3–4; Új Magyarság, 1939. november 21. 6; sz. n. (1939: 7).
86 A hajó kormányosa motívum a már említetteken túl rendelkezett egy további funkcióval is. Konek Emil és Kornis Gyula is kitért arra, hogy a hajókon a tengerészekben, így Horthy Miklósban is, a viharos tenger, az állandó veszély miatt „különösen fokozott” felelősség- és összetartozás-tudat alakul ki. sz. n. (1939: 80–88, 187).
87 Pesti Hírlap, 1939. november 11. 3.
88 A napilapok alapvetően e köré építették fel a cikkeiket.
89 Esti Magyarország, 1939. november 18. 5; Nemzeti Újság, 1939. november 11. 11; Horthy, 1939: 8. Ugyanezt a motívumot emelte ki az Esti Újság írása is. MOL K. 609. Sajtólevéltár. 68. csomó 1. dosszié. I. 45. Horthy Miklós, 1939-1940. 49.
90 Esti Magyarország, 1939. december 6. 5.
91 8 Órai Újság, 1939. december 6. 5–6; Új Magyarság, 1939. december 6. 1.
92 Új Magyarság, 1939. december 7. 5.
93 Nemzeti Újság, 1939. december 7. 3–4.
94 Esti Magyarország, 1939. december 6. 5; Pótó (2003: 17–23, 26–29).
95 OSZK Történeti Interjúk Tára, Magyar Világhíradó, 1939/824/13.; MOL K. 675. Magyar Filmiroda, 14. csomó 35. tétel III. 1937-1941. 120.
96 Reggeli Magyarország, 1939. december 7. 5; Biedermann, 1996: 114–117.
97 Felsőházi Napló, 1939-1944. (a továbbiakban FN 1939–1944). I. köt. (1939. december 12.) 73.
98 A vitéz nagybányai Horthy Miklós húszéves kormányzását megünneplő kiállítás képes tárgymutatója, 1939. december–1940. január. Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, Budapest, [1939]; Vö. Szabó, 1984: 501–502.
99 Reggeli Magyarország, 1940. február 20. 1.
100 Esti Magyarország, 1940. február 20. 10; Reggeli Magyarország, 1940. február 21. 3.
101 KN 1939-1944. V. köt. (1940. február 27.) 1.; Képviselőházi Irományok, 1939–1944. (a továbbiakban KI 1939–1944) III. köt. 214. szám. 253-254.
102 MOL K. 615. 58. csomó. 1940. február 27–28. 412–414, 455–457, 558–560; Pesti Hírlap, 1940. február 23. 3, február 24. 4, február 27. 3, február 28. 3, február 29. 3. és március 1. 1.
103 Beszédét részben idézték a rádió híradásaiban: MOL K. 615. 58. csomó. 1940. február 28. 558–560.
104 A maradandóság, rendíthetetlenség szimbóluma (Biedermann, 1996: 365–366).
105 KN 1939–1944. V. köt. (1940. február 28.) 3-5.; MOL K. 615. 58. csomó. 1940. február 28. 558–560.; Esti Magyarország, 1940. február 28. 5.
106 KI 1939–1944. III. köt. 216. szám. 258.
107 KN 1939–1944. V. köt. (1940. február. 29.) 7.
108 FN 1939–1944. I. köt. (1940. február 29.) 233–234; Esti Magyarország, 1940. február 29. 10; Vö. Szabó, 2006: 15, 18–21.
109 Magyar Törvénytár. 1940. évi törvénycikkek. Szerk.: Degré Alajos. Franklin Társulat, Budapest, 1941. 5.
110 Esti Magyarország, 1940. febr. 20. 10; MOL K. 615. 58. csomó. 1940. február 24. 1-6.
111 Reggeli Magyarország, 1940. márc. 1. 2.
112 MOL K. 428. MTI „kőnyomatos” Hírek. Napi tudósítások. 1940. február 29. 24–30, 32.
113 Reggeli Magyarország, 1940. február 27. 3; MOL K. 428. MTI „kőnyomatos” Hírek. Napi tudósítások. 1940. február 26. 28.
114 MOL K. 148. Belügyminisztérium. Elnöki iratok 1867–1944. 1049. csomó 1. tétel. 1118. alapszám. 4, 8–9, 15–17. Az sajnos nem derül ki az amúgy nem nagy mennyiségű vonatkozó iratanyagból, hogy a beszédet ki, vagy kik fogalmazták meg.
115 Ennek egyrészt a kultusz terjesztése szempontjából volt jelentősége (a rádió német, ruszin és szlovák nyelvű híradásai mellett), másrészt egyfajta gesztusértékkel is rendelkezett. Utóbbihoz lásd Sallai, 2002: 151–152.
116 A belügyminiszter iratai között nem találtam a rendezvények megszervezéséről, lebonyolításáról szóló részletes visszajelzéseket, értékeléseket.
117 MOL K. 428. MTI „kőnyomatos” Hírek. Napi tudósítások. 1940. február 29. 33, 43–44, március 1. 25, 43, 45; Népszava, 1940. március 1. 3; Pesti Hírlap, 1940. március 1. 3. A székesfővárosban, illetve vidéken (vármegyék, törvényhatósági jogú városok részéről) március 1-jén is voltak díszközgyűlések, ünnepségek. Újság, 1940. március 1. 4; Pesti Hírlap, 1940. március 2. 4; MOL K. 428. MTI „kőnyomatos” Hírek. Napi tudósítások. 1940. március 1. 43, 45, 47, 49, 55, 60, március 2. 32, 41.
118 Reggeli Magyarország, 1940. március 1. 2–3. A hasonló beszédek elemzésének lehetséges szempontjaihoz lásd Szabó, 2003: 216–226.
119 Szintén a miniszterelnök tolmácsolta annak a 17 képviselőnek a „hódolatát”, akik az első, kormányzó választó nemzetgyűlés tagjai voltak. Esti Magyarország, 1940. február 27. 10.
120 Reggeli Magyarország, 1940. március 2. 2.
121 MOL K. 428. MTI „kőnyomatos” Hírek. Napi tudósítások. 1940. március 1. 15, 25, 40, 42, 44, 46, 48, 53, 60. és március 2. 1, 3–4, 6, 9–12, 14, 42, 44, 50–51.
122 Magyarság, 1940. március 3. 10; Vö. Szabó: 2006: 86–87.
123 Reggeli Magyarország, 1940. február 28. 7. és március 2. 2-3; Magyarság, 1940. március 2. 3; Dömötörfi (1990: 25).
124 Raffay Sándor evangélikus püspök szerint „A nagy magyar éjben olyan volt a megjelenése, mint a reggeli világosság […]. Mikor közibünk jött, úgy éledt fel ez az elalélt nemzet a rettenetes leveretés kábultságából, mint feltámadó hajnalra az elszunnyadt természet”. 8 Órai Újság, 1940. március 1. 2.
125 Nemzeti Újság, 1940. február 25. 11; Reggeli Magyarország, 1940. február 27. 3, február 28. 7. és március 2. 3; Pesti Hírlap, 1940. március 2. 3; Vö. Gergely (1984: 267).
126 Reggeli Magyarország, 1940. február 27. 3, február 28. 7. és február 29. 3.