Médiakutató

Lábjegyzetek

Szabó Lajos: A liturgia, az egyházi rítusok, a szimbolikus funkciók és a tömegkommunikáció kapcsolata

1 A vallási műsorok nézettségéről, nézői összetételéről lásd: http://www.mediamixonline.hu/index.php?pg=news_15_76, http://www.vigilia.hu/1998/9/9809hor.html és www.origo.hu/teve/20080801-vallasi-musorok-a-teveben.html (utolsó letöltés: 2010. július 15.).
2 A Vidám Vasárnap közvetítésével kapcsolatos elemzést lásd: http://hitelet.go.ro/index2.html (utolsó letöltés: 2010. július 15.).
3 A Sztehlo Gábor emlékévvel és annak médiában való megjelenésével kapcsolatban további információk találhatók a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapján: http://www.evangelikus.hu/teologia/osszefoglalot-adtak-ki-a-sztehlo-centenarium-esemenyeirol (utolsó letöltés: 2010. július 15.).
4 Lásd www.origo.hu/teve/20080801-vallasi-musorok-a-teveben.html (utolsó letöltés: 2010. július 15.).