Médiakutató

Lábjegyzetek

Gosztonyi Gergely: A közösségi médiaszolgáltatók a hatályos magyar jogi szabályozásban

1 Tandori Dezső: Információ és társa, Beszélő, 2004/10.
2 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról.
3 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról.
4 Mttv. 66. § (1).
5 http://periszkopradio.hu/periweb/?p=1674 (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
6 http://www.vallalkozoinegyed.hu/20110713/ megszaporodtak-a-kozossegi-mediaszolgaltatok (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
7 V. ö.: „hasonló korlátozásokat és kedvezményeket biztosít az új kategóriába tartozó médiaszolgáltatások számára” (törvényjavaslat részletes indoklás).
8 Jelen írásban csak a legfontosabb kivételszabályok ismertetésére szorítkozunk.
9 Mttv. 22. § (1) d).
10 Mttv. 36. § (1).
11 V. ö.: Rttv. 16. § (2) A műsoridő – bármely módon számított – egy óráján belül a reklám nem haladhatja meg a (…) percet… (Kiemelés: G. G.).
12 Minderre szép példa a Közös Hullámhossz adása. 2011. július 22-től július 31-éig immár 21. alkalommal zajlott le a Művészetek Völgye. A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének koordinálásában a hazai szabad rádiósok közössége a fesztiválhoz kapcsolódó, 10 napos, napi 24 órás élő rádióadással harmadik alkalommal működik közre a Völgy programjaiban. A Közös Hullámhossz Rádió stábja idén is a közösségi rádiók munkatársaiból alakul: műsorában helyet kap koncertközvetítés, stúdióbeszélgetés fellépőkkel, magazinműsor, stúdiókoncert éppúgy, mint improvizatív hangjáték, gyerekrádió, kísérleti hangkollázs vagy szabadrádiós lemezlovasok mixei. (http://www.kozoshullamhossz.hu/index.php/about-us; utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
13 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
14 Rttv. 5. fejezet 1. cím.
15 MTVA SZMSZ 40. § (1) A közszolgálati részvénytársaságok – törvényben és országgyűlési határozatban előírt – vagyonátadásával összefüggő munkáltatói jogutódlás kapcsán az Alap szervezetébe átkerült munkavállaló divízióban végzi munkáját.
16 Néhány vonatkozó sajtóhír: http://nol.hu/belfold/2011041 5-az_ordog_es_az_epitkezes_evei, http://www.nol.hu/belfold/b rutalis_leepites__kesz_ a_kirugasi_lista_a_kozmediaban, http://hvg.hu/itthon/2011071 9_media_mtva_szakszervezetek_megallapodas (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
17 Rttv. 77. § (1).
18 http://www.jogiforum.hu/hirek/17979, http://www.hirado.hu/Hirek/2010/07/09 /11/Atvallalhatja_a_ kormany_az_idei_uzemben_tartasi_dijat.aspx (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
19 http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=27787 (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
20 http://www.complex.hu/kzldat/t09 00137.htm/t0900137.htm (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
21 http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc .cgi?docid=A0900130.TV (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
22 A tényszerűség kedvéért ki kell emelni, hogy a 2010-es évre vonatkozó adatok nem tartalmazzák a közmédiumok gazdálkodási számait.
23 Rttv. 78. § (1).
24 http://www.ortt.hu/jegyzokonyvek/ jegyzokonyv-20101130112724.pdf (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
25 http://www.ortt.hu/hatarozatok.php?menu_id=38&h_id=14525 (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
26 http://www.mtva.hu/files/tiny_mce/Fil e/altalanos_palyazati_feltetelek.pdf, MA-IGAZGATÁS 0003-091-SIU/2011 (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
27 Rttv. 77. § (5).
28 Itt kell megemlíteni, hogy az V/2006. számú bizottsági szabályzatot a Médiatanács a 275/2011. (III. 2.) számú határozatával hatályon kívül helyezte, egyúttal elfogadta az új szabályzatot is (http://www.ortt.hu/hatarozatok.php? menu_id=38&h_id=14717; 2011. szeptember 1.). Az MTVA tájékoztatása alapján az új szabályzat az ÁPF-fel összhangban van: a bizottság létrejöttét, összetételét az ÁPF tartalmazza, a szabályzat a bizottság és az Alap feladataira, illetve felelősségére terjed ki. Ez az új szabályzat azonban nem nyilvános: azt csupán az aktuális és érintett bizottsági tagok kapják meg, sem a Médiahatóság, sem az MTVA honlapján nincs közzétéve.
29 A 2011. évtől KMUSZ: http://www.mtva.hu/index.php? p=palyazatok&act=det&p id=134&&m1=34&m2=36 (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
30 Jelen sorok írója az Rttv. 78. § (5) alapján a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének delegáltjaként részt vett a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók 2007., 2008., 2009. és 2010. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárásokban [2605/2006 (XI. 22.) sz. ORTT határozat, 258/2008 (II. 6.) sz. ORTT határozat, 2303/2008 (XII. 10.) sz. ORTT határozat, 2434/2009 (XII. 9.) sz. ORTT határozat]. Mindemellett hozzájárult a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete pályázati kiírásokat és folyamatokat javítani szándékozó és a 478/2006 (III. 08.) sz. ORTT határozattal (http://www.ortt.hu/hatarozatok.php?menu_id=38&h_id=551) elfogadásra kerülő javaslatainak elkészítéséhez. (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
31 Pályázat a közösségi médiaszolgáltatók (a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók) havi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására, http://mtva.hu/index.php?p=news &act=lst&cid=660&mid=62 (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
32 „Sajnos a magyarországi munkaadók többsége nem tekint pozitívumként az önkéntes munkára – szemben a nyugat-európai cégekkel”: http://www.origo.hu/allas/palyakezdo /20100526-kinek-lehet-hasznos-az-onkent es-munka.html (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
33 2010: http://www.mtva.hu/index.php?mid=35, 2009: http://www.mtva.hu/index.php?p=contents&cid=448, 2008: http://www.mtva.hu/index.php?p=contents&cid=23 (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
34 Minden adat az MTVA honlapjáról nyilvánosan elérhető archív oldalakról származik. A táblázatok nem veszik figyelembe a beadott pályázatok számát, így e vonatkozásban nem tekinthetők tisztítottaknak (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
35 Ez a 2011. évre fordulónként havi bruttó 350.000 forintot jelent, http://www.ortt.hu/hatarozatok.p hp?menu_id=38&h_id=14717 (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
36 http://www.vaci-hirhatar.hu/hirek/a -palyazok-fele-elbukott (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).
37 http://index.hu/kultur/media/2011/01/12/kiricsi _karola_lett_a_mediatanacs_szovivoje/ (utolsó letöltés: 2011. szeptember 1.).