Médiakutató

Lábjegyzetek

Vincze Ildikó: A közmédia lopakodó átalakítása

1 Lásd http://mertek.postr.hu/a-szabadsag-g yeploi-oncenzura-a-magyar-sajtoban (utolsó letöltés: 2012. május 3).
2 Az Alkotmány 2010. július 6-i módosítása, 2010. évi LXXXII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról, 2010. évi CIII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról, 80/2010. (IX.15.) OGY-határozat a Közszolgálati Közalapítvány felállításáról, 81/2010. (IX.15.) OGY-határozat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság felállításáról, 92/2010. (X.8.) OGY-határozat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról, 95/2010. (X.15.) OGY-határozat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökének és tagjainak megválasztásáról, 96/2010. (X.15.) OGY-határozat a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztásáról, 109/2010. (X.18.) OGY-határozat a Közszolgálati Közalapítvány, a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Zrt. vagyona meghatározott körének a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap részére történő átadásáról.
3 Lásd http://mediajogfigyelo.hu/uploads/files/960_2010_evi_CLXXXV_tv.pdf (utolsó letöltés: 2012. május 3.).
4 Lásd http://mediajogfigyelo.hu/uploads/files/677_2010__evi_CIV_tv_Smtv.pdf (utolsó letöltés: 2012. május 3.).
5 Lásd 70-74/2010. KH http://www.kszka.hu/index.p hp?option=com_conte nt&view=article&a mp;id=473:a-2010-december-29 -i-ules-hatarozatai&catid=169:2 010-december-29-ules&Itemid=1 3 (utolsó letöltés: 2012. május 3.).
6 Hogy ez pontosan mikor történt, nincs rá adatom. Annyit lehet nyilvános forrásból tudni, hogy a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriuma 2010. december 16-án már a kész megállapodást tárgyalta. A korabeli híradások nem említik az ügyet.
7 A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma 2010. december 16-án zárt ülésen tárgyalta az ügyet: http://www.kszka.hu/index.ph p?option=com_content& ;view=article&id=469:201 0-december-16-ules-jegyzoko nyve&catid=167:2010-decem ber-16-ules&Itemid=13 (utolsó letöltés: 2012. május 3.). A Kuratórium ezen a napon a következő határozatokat hozta: http://www.kszka.hu/index.php?op tion=com_content&view= article&id=470:a-2010 -december-16-i-ules-hataroz atai&catid=167:2010-decemb er-16-ules&Itemid=13 (utolsó letöltés: 2012. május 3.): „55/2010. KH ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN HOZOTT HATÁROZAT A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy a 9. napirendi pontban a munkavállalókkal kapcsolatos részét zárt ülés keretien belül tárgyalja. (6 igen, 1 nem); 56/2010. KH A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy a 196/2010/II/1. iktatószám alatt előterjesztett a közszolgálati médiaszolgáltató nonprofit részvénytársaságok és a nemzeti hírügynökség nonprofit részvénytársaság, valamint a Műsorszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap között munkáltatói jogutódlás tárgyában megkötendő megállapodást előzetesen jóváhagyja. (5 igen. 3 nem)”.
8 Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításától (az Mttv. módosítása), http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=a&id=1691 (utolsó letöltés: 2012. május 3.).
9 Analysis and Assessment of a Package of Hungarian Legislation and Draft Legislation on Media and Telecommunications, http://mediajogfigyelo.hu/uploads/files/784_jakubowicz_jelentes71218.pdf (utolsó letöltés: 2012. május 3.).
10 Mintegy másfél hónap nemzetközi sajtótermése 2011. január 2-február 19., http://www.mediajogfigyelo.hu/uploads/files/0_nemzetkozi_sajtovisszhang.pdf (utolsó letöltés: 2012. május 3.).
11 A teljesség igénye nélkül a következő dokumentumok között jó néhány nemzetközi illetve civil tiltakozás található, időben visszafelé haladva: http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=g&gpid=3&page=1, http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=g&gpid=3&page=2, http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=g&gpid=3&page=3, http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=g&gpid=3&page=4, http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=g&gpid=3&page=5, http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=g&gpid=3&page=6, http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=g&gpid=3&page=7 (utolsó letöltések: 2012. május 3.).
12 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról – http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=a&id=1158 (utolsó letöltés: 2012. május 3.).
13 Egymillióan a magyar sajtószabadságért – http://www.facebook.com/sajtoszabadsagert.
14 Lásd http://www.facebook.com/EhsegsztrajkATisztessegesKozmediaert.
15 Az Alkotmánybíróság 1746/B/2010. AB-határozata jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány és alkotmányjogi panasz tárgyában – http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=a&id=2102 (utolsó letöltés: 2012. május 3.).
16 Itt jegyzem meg, hogy az új médiatörvényeket eddig – a hatálybalépésüktől eltelt mintegy 16 hónap alatt – tízszer módosították. A médiatörvények (Mttv., Smtv.) eddigi módosításai a következők:
2010. évi CLXXIX. törvény az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról (Mttv. módosítás)(Elfogadva 2010. december 23-án az Mttv. 2010. december 21-i elfogadását követően, kihirdetve december 30-án az Mttv. december 31-i kihirdetése előtt)
2011. évi XIX. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról(2011. március)
2011. évi XXXI. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról (Mttv módosítás)(2011. március)
2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről (Mttv. módosítás)(2011. június)
2011. évi CVII. törvény egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításától (átfogó jellegű2011. évi CVII. törvény egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításától (átfogó jellegűMttv. módosítás,Smtv. módosítás,Dtv. módosítás) 2011. július
2011. évi CXXV. törvény az államháztartás stabilitását elősegítő egyes törvények módosításáról (Mttv. és az Smtv. módosítás)2011. szeptember
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól(2011. december)
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról(2011. december)
2011. évi CCI törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról (2011. évi CCI törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról (Mttv. módosítás,Smtv. módosítás) 2011. december
2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről(Mttv. módosítás) 2012. április.