Médiakutató

Lábjegyzetek

Záhonyi-Ábel Márk: Filmcenzúra Magyarországon a Horthy-korszak első évtizedében

1 Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. XVI. k. 247. Budapest, Athenaeum, 1912.
2 Nemzetépítő irányelvek a filmcenzúrában. Rendőr, 1928/3. szám 1928. jan. 21. 3–7.
3 Magyar Országos Levéltár (MOL) K 158 – 2. cs. – 186–1929. eln.: 67–185.
4 MOL K 158 – 2. cs. – 272–1928. eln.: 58–61.
5 MOL K 158 – 2. cs. – 6–1931. eln.: 5–12.
6 Belügyi Közlöny, 1921/33. 1464–1468.