Médiakutató

Lábjegyzetek

Polyák Gábor: Médiaszabályozás és gazdasági mozgástér

1 A kutatás a Bolyai Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
2 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól (Smtv.); 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Mttv.)
3 Az Advenio Zrt. 200 millió forint + a nettó bevétel 55 százalékára, az FM1 Konzorcium 200 millió forint + a nettó bevétel 50 százalékára vonatkozó éves díjajánlatot tett; a Zene Rádió Zrt. ajánlatában szintén 200 millió forint + a nettó bevétel 50 százaléka szerepelt. A többi vesztes pályázó ajánlatában a legmagasabb vállalás 200 millió forint + a nettó bevétel 15 százaléka volt.
4 A lapterjesztési piac szabályozásának lehetőségét elutasította az Európai Bíróság az ún. Bronner-ügyben. Az ügyben egy osztrák napilap kiadója azt követelte, hogy a konkurens osztrák lapkiadók által létrehozott lapterjesztő vállalkozás az ő lapját is terjessze. A Bíróság a lapterjesztő hálózatot nem találta olyan nélkülözhetetlen eszköznek, amelynek ne lehetne alternatívája a napilapok értékesítésében.
5 A hálózatsemlegességi vita gazdasági oldalról azt a kérdést jelenti, hogy a szélessávú hálózatok üzemeltetői, akiknek a beruházásai elengedhetetlen feltételei voltak számos tartalomipari szereplő komoly gazdasági sikerének, igényt tarthatnak-e közvetlenül a tartalomszolgáltatótól származó bevételre, vagy továbbra is kizárólag a végfogyasztóktól juthatnak bevételhez a tartalom-semleges hozzáférési díjakon keresztül. A hálózatsemlegesség azt jelenti, hogy a hálózatüzemeltetők nem avatkoznak bele a hálózaton átvitt információk tartalmába, azokat nem válogatják, nem rangsorolják, nem módosítják. Ez a pozíció mindaddig a hálózatüzemeltetők számára is a legjobb megoldást, azaz a legegyszerűbb üzleti modellt és a legkevesebb szabályozási terhet jelentette, amíg az egyes szolgáltatások a rendelkezésre álló átviteli kapacitásoknak csak elenyésző hányadát foglalták le. Ahogy azonban egyes szolgáltatások sávszélesség-igénye, illetve a jelátvitel megbízhatóságára, minőségére vonatkozó igénye megnőtt, a távközlési szolgáltatók új üzleti modellek kialakításában lettek érdekeltek. Az új üzleti modell lényege, hogy a különböző tartalmak különböző feltételekkel férhetnek hozzá az átviteli kapacitásokhoz és végső soron a felhasználókhoz. A vita részleteiről lásd: Gálik & Pápai & Urbán (2011), Polyák (2010).
6 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról, 31. cikk.
7 2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól 39. § (2) b)
8 Kárpáti Rudolfot idézi az Index (sZ: Kiszúrt a politika az ATV-vel és a Hír tv-vel http://index.hu/kultur/media/tv0929/)
9 sZ: Megmentették az ATV-t és a Hír TV-t, http://index.hu/kultur/media/atv6873/
10 2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
11 1996. évi I. törvény a rádiózásról és a televíziózásról
12 A Tanács 89/552/EGK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról
13 Az Európai Parlament és a Tanács 97/36/EK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról.
14 C-6/98. - Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten (ARD) kontra PRO Sieben Media AG
15 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/65/EK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (audiovizuális médiaszolgáltatási irányelv).
16 C-281/09. - Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság
17 C-222/07 - Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) kontra Administración General del Estado
18 A gyakorlatban ez az a képernyő, amelyen a felhasználónak meg kell erősítenie, hogy nagykorú.
19 A törvény, illetve a műsorszolgáltatási engedély a két országos földfelszíni kereskedelmi műsorszolgáltatás műsoridejének további hányadát, összesen kb. 25%-át köti le.
20 Új Polgári Törvénykönyv - a Kodifikációs Főbizottság Javaslata, http://www.kormany.hu/download/0/d7/ 70000/%C3%9Aj%20Polg%C3%A1ri%20T%C3%B 6rv%C3%A9nyk%C3%B6nyv%20-%20a%20Kodi fik%C3%A1ci%C3%B3s%20F%C5%91bizot ts%C3%A1g%20Javaslata%20-%20k%C3%B6zz%C3% A9t%C3%A9telre.pdf
21 A kódex szövege elérhető az MTE honlapján: http://www.mte.hu/etikaikodex.html