Médiakutató

Lábjegyzetek

Vicsek Lilla – Bauer Zsófia: Biotechnológiai kockázatok és előnyök a médiában és a közönség körében: őssejtkutatás és őssejtkezelések

1 A szerzők köszönettel tartoznak Susanna Hornig Priestnek és Jenny Kitzingernek konstruktív javaslataikért. A cikkben bemutatott kutatás az OTKA támogatásával valósulhatott meg, valamint Vicsek Lilla munkáját a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János ösztöndíja támogatta.
2 2009-ben több magyarországi orvost vádoltak meg azzal, hogy olyan őssejtterápiát folytattak, amelyhez nem volt engedélyük.
3 Az őssejtek, amelyek fejlődéstanilag nem elkötelezett sejtek, differenciálódási képességük alapján két kategóriába sorolhatók, így vannak pluri- és multipotens őssejtek, amelyek közül az előbbiek képesek több irányú differenciálódásra. Az őssejtek más módon is tipizálhatóak, azaz származásuk szerint jelenleg két nagyobb csoportba oszthatók: megkülönböztetünk felnőtt eredetű (adult stem cells), illetve embrionális őssejteket (embryonic stem cells). A felnőtt őssejtek differenciálódási képessége jóval kisebb, mint az embrionális őssejteké, ugyanakkor levételük kevésbé érint etikai és erkölcsi kérdéseket, hiszen nem (lombikprogramból megmaradt vagy erre a célra előállított) embriókból, hanem egyebek között vérből, csontvelőből származhatnak (Joó, 2011).