Médiakutató

Lábjegyzetek

Both Vilmos – Ludányi Arnold: Három kérdés a digitális átállásról

1 1014/2007 (III. 13.) kormányhatározat.
2 2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól (Dtv).
3 2011. évi CVII. törvény egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról.
4 Visszatekintve feltehetőleg naivitás volt abban bízni, hogy a szakpolitika és a nagypolitika röpke egymásra találása tartós kapcsolatnak bizonyul, nem pedig egyéjszakás kaland lesz, amelynek egyetlen gyümölcseként a digitális átállásról szóló törvény (Dtv.) utóbb az elvált szülők gyermekének mostoha sorsára jut, a remélt testvér pedig csak jóval később, egészen más körülmények között jön világra.
5 Nem számítva a csak Budapesten elérhető AntennaMikro (később Antenna Digital) szolgáltatást.
6 Lásd http://nmhh.hu/dokumentum/153674/digitalis_atallas_tamogatasi_program_altalanos_leirasa.pdf (utolsó letöltés: 2012. november 6.)
7 A HírTV és az ATV bekerülése az első multiplexbe vállalható árnak tűnt annak fényében, hogy az előzetes felmérések szerint a tematikus csatornák vagy a potenciális új piacra lépők körében nem volt tolongás az ingyenes csomagba kerülésért.
8 A 2004 és 2010 közötti időszakban a szakpolitika és a nagypolitika szempontjainak összehangolásában kiemelkedő szerep jutott négy elhivatott szakembernek. Dr. Bánkúti Erzsébet az IHM szakállamtitkáraként, Dr. Rozgonyi Krisztina a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) alelnökeként, Dr. Sarkady Ildikó a területért felelős kormánybiztosként, Szalai Annamária pedig az ORTT tagjaként komoly energiákat fektetett abba, hogy a digitális átállás szakmailag igényesen és megfelelő politikai támogatás mellett valósuljon meg.
9 Spiller, P. (1990) “Politicians, Interest Groups and Regulators: A Multi-principals Theory of Regulation, or Let Them Be Bribed,” Journal of Law and Economics, 33(1), 65-101.