Médiakutató

Lábjegyzetek

Rozgonyi Krisztina: A digitális átállás folyamata és helyzete Magyarországon – régiós kitekintésben

1 Smith, P. (2011), 'The politics of television policy: The case of digital switchover in the United Kingdom', International Journal of Digital Television 2: 1, pp. 31–47, doi: 10.1386/jdtv.2.1.31_1.
2 Strukov,V. (2011), 'Digital switchover, or digital grip: Transition to digital television in the Russian Federation', International Journal of Digital Television 2:1, pp. 67–85, doi: 10.1386/jdtv.2.1.67_1.
3 Papathanassopoulos, S. (2011), 'The road to digital television in Greece: One step forward, two steps backward?, International Journal of Digital Television 2:2, pp. 201–213, doi: 10.1386/jdtv.2.2.201_1.
4 Denicoli, S. and Sousa, H. (2012), 'The implementation of DTT in Portugal: A case of public-private interplay', International Journal of Digital Television 3:1, pp. 39–52, doi: 10.1386/jdtv.3.1.39_1.
5 Lásd http://www.agbnielsen.net/ whereweare/dynPage.asp? lang=local&id=107&country=Hungary (utolsó letöltés: 2012. október 7.).
6 Lásd például http://www.infrapont.hu/ dokumentumok/Multiplay_ Infrapont_final.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 7.).
7 Mindenekelőtt a DIGI Tv 2005-ben történt piacralépésével és az akkor elérhető kábeles előfizetői árakhoz képest nagyságrendekkel olcsóbb ajánlataival.
8 GVH Média Ágazati Vizsgálat, 2009., 140. pot., http://www.gvh.hu/ domain2/files/ modules/module25/ 8861812657FCEDC8.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 7.).
9 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) monitoring 2012. tavasz http://nmhh.hu/ dokumentum/151795/ dig_atallas_2012_tavasz_webre_vegleges.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 7.).
10 Elsődleges érintetteknek azon háztartásokat tekintjük, amelyek az országos földfelszíni műsorokat csak analóg földfelszíni vétellel érik el, lásd NMHH monitoring 2012. tavasz.
11 Communication of the European Commission on accelerating the transition from analogue to digital broadcasting – May 24, 2005 COM (2005) 204, illetve Communication of the European Commission on transforming the digital dividend into social benefits and economic growth – October 28, 2009 COM (2009) 586.
12 Final Acts of RRC-06 contain the Regional Agreement GE06, adopted by RRC-06, which governs the use of frequencies by the broadcasting service and other primary terrestrial services in the frequency bands 174–230 MHz and 470–862 MHz.
13 Lásd http://mindigtv.hu/lefedettseg (utolsó letöltés: 2012. október 7.).
14 2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól (a továbbiakban: Dtv.) 38. § (1) bekezdés.
15 A földfelszíni digitális televízió-műsorszórásra való átállás elsődleges kormányzati feladatairól szóló 1021/2005. (III. 10.) kormányhatározat.
16 2008. szeptember 5-én írta alá a Nemzeti Hírközlési Hatóság és az Antenna Hungária Zrt. a vonatkozó hatósági szerződést, amelynek értelmében 2008 végére már elérte a 60 százalékos lakossági lefedettséget a digitális földfelszíni műsorszórás, lásd http://nmhh.hu/ cikk/108409/ A_Nemzeti_Hirkozlesi_ Hatosag_es_az_Antenna_ Hungaria_alairta_ a_digitalis_foldfelszini_ televizio_es_ radiomusorszoro_halozatok_ uzemeltetesi_jogosultsagara_ vonatkozo_szerzodeseket (utolsó letöltés: 2012. október 8.).
17 Digitag http://www.digitag.org/ (utolsó letöltés: 2012. október 7.).
18 Ofcom Communications Market Report 2012, 120. o., http://stakeholders.ofcom.org.uk/ binaries/research/ cmr/cmr12/CMR_UK_2012.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 7.).
19 Ehhez alapul az Európai Unió támogatásával megvalósuló, South-East European Digital Television (a továbbiakban: SEE Digi.TV) projekt szolgál, lásd http://www.see-digi.tv/eng/ (utolsó letöltés: 2012. október 7.).
20 E stratégiai megfontolások fontosságát emelte ki az Európai Unió máig kulcsfontosságú dokumentuma: Communication of the European Commission on the transition from analogue to digital broadcasting (from digital ‘switchover' to analogue ‘switch-off') – September 17, 2003 COM (2003) 54.
21 1014/2007. (III. 13) számú kormányhatározat a digitális átállás stratégiájáról.
22 2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól.
23 Hatósági Szerződés Öt Digitális Televízió Műsorszóró Hálózat Üzemeltetési Jogosultságának Gyakorlására, 2008. szeptember 5., http://nmhh.hu/dokumentum/1953/ 5_televizio_szerzodes_antenna_hungaria.pdf (utolsó letöltés: 2012. szeptember 13.).
24 Lásd ehhez: Urbán Ágnes: Kit érdekel másfél millió ember?, http://mertek.hvg.hu/2012/01/16/ kit-erdekel-masfel-millio-ember/ (utolsó letöltés: 2012. szeptember 13.).
25 DÁS 4. fejezet, Célállapot.
26 Dtv. 53. §
27 DÁS 4.2.5.
28 Dtv. III. fejezet.
29 Elsősorban az NHH tekintetében, lásd különösen Dtv. Harmadik Rész, pályáztatással kapcsolatos rendelkezések.
30 Dtv. 45. §
31 DÁS 8. fejezet, Pénzügyi tervezés.
32 Dtv. 45. §.
33 Az “ANALYSIS OF NATIONAL A/D SWITCHOVER STRATEGIES, Project: South-East European Digital Television” alapján, http://www.see-digi.tv/shared_files/ wp5/analysis_of_national_ad_ switchover_strategies_ -_digi_tv_a1.0.pdf (utolsó letöltés: 2012. szeptember 17.).
34 Az MPEG-2 és MPEG-4 az MPEG adattömörítési algoritmuscsalád tagja. Az 1998-ban bemutatott szabvány egyaránt alkalmas hang- és képjelek (audió és videó) kódolására és tömörítésére, elsődlegesen az alacsony sávszélesség-igényű, 4800 bit/s-tól kb. 4 Mbit/s-ig terjedő digitális tartalmak esetében (forrás: Wikipédia). Az MPEG-4 AVC (H.264) tömörítési eljárás kódolás esetén nyolcszor, dekódolásnál háromszor nagyobb adatátviteli sebességet kíván meg.
35 Mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a fejlettebb szabvány alkalmazásának hatékonyságát jelentősen elősegítheti az úgynevezett statisztikus multiplexálás használata, azaz a műsorjelek közötti időréseknek a jobb sávszélesség végett való dinamikus hozzárendelése.
36 Példaként említhetjük az MPEG2 és az MPEG4 vevőkészülékek árait, amelyek között kettő-négyszeres eltérés is mutatkozhat.
37 A SEE STRATEGIC ROADMAP TO DIGITALIZATION alapulvételével, http://www.see-digi.tv/shared_files/ wp4/strategic_roadmap_to_digitalization_r1_1.pdf, 34-43. o. (utolsó letöltés: 2012. szeptember 25.).
38 Lásd PÁLYÁZAT ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE http://nmhh.hu/dokumentum/ 1957/1_tv_palyazat.pdf, 78. o., „Értékelési szempontok”, illetve id. 19. lábjegyzet, 28. oldal (utolsó letöltés: 2012. szeptember 25.).
39 Lásd például „Digitális átállás egy felhasználó szemével”, http://www.sat.hu/read.php?id=1534 (utolsó letöltés: 2012. szeptember 26.).
40 ANALYSIS OF EXISTING LEGAL FRAMEWORK FOR THE DIGITAL SWITCHOVER, Project: South-East European Digital Television, http://www.see-digi.tv/ shared_files/wp3/wp3a1.pdf, 79–87. o. (utolsó letöltés: 2012. október 7.).
41 Szlovénia, Montenegro és Magyarország szolgálhat példaként.
42 Különösen abban az esetben, ha sikerült a magasabb jogalkotási szinten csak azokat a kérdéseket rögzíteni – például must-carry csatornák, közszolgálat stb. –, amelyek szabályozása nem technológiafüggő, azaz a jog nem lett akadálya a fejlődésnek.
43 Így például a multiplex-szolgáltatóval szemben követelményként mindenképpen megfogalmazható a hálózatok kiépítésének ütemezése és a minimális lakossági lefedettség biztosítása, ugyanakkor az ezek teljesítéséhez választott műszaki megoldásokban kívánatos a lehető legnagyobb mozgástér biztosítása.
44 Természetesen itt is találunk kivételt, így például Szerbia esetében a 100 százalékos állami tulajdonú ETV-t említhetjük.
45 Gyenge mux-modell: vagy a vonatkozó törvény, vagy a nemzeti médiahatóság határozza meg a DTT platformon elérhető tartalmakat/szolgáltatókat, így a multiplex-operátor gyakorlatilag csak egyszerű hírközlési szolgáltatóként működik. Erős mux-modell: a hálózat-üzemeltető a jogszabály és/vagy a médiahatósági döntés alapján kijelült minimális must-carry csatornák kötelező hozzáférhetővé tételén túlmenően szabadon alakítja ki a csatorna-kínálatot.
46 Ezt a modellt a vizsgált régióban Ausztria, Magyarország és Olaszország esetében vezették be.
47 Ennek módja lehet akár az önálló mux-üzemeltetési jogosultságnak a közszolgálati műsorszolgáltatók kezébe adása (mint például Szlovéniában), akár a hálózat-üzemeltető kötelezése a közszolgálati másorokhoz való hozzáférés elsődleges és kedvezményes biztosítására (mint például Magyarország esetében).
48 Lásd például az Antenna Hungária és a kereskedelmi televíziók közötti elhúzódó tárgyalásokat a kereskedelmi feltételek kialakításáról 2008-ban.
49 Mindemellett nem elhanyagolható az új antennák esetleges beszerzésének, illetve azok beszerelésének költsége sem.
50 Lásd Magyarország estében „DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING, 2012. TAVASZ
KUTATÁSI EREDMÉNYEK, LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓS PLATFORMOK, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÉRINTETTSÉGI ÉS INFORMÁLTSÁGI ADATOK”, http://nmhh.hu/dokumentum/151795/dig_atallas_2012_tavasz_webre_vegleges.pdf, 24., 31., 32. o. (utolsó letöltés: 2012. szeptember 26.).
51 GUIDELINES FOR THE FUNDING FRAMEWORK FOR THE DIGITAL SWITCHOVER, http://www.see-digi.tv/ shared_files/wp3/wp3a5.pdf, 5–10. o. (utolsó letöltés: 2012. szeptember 30.).
52 AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 107. cikk (az EKSz. korábbi 87. cikke) (1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által.
53 Berlin-Brandenburg-eset, Digitalisierungsfonds-eset, Digital replacement Licences-eset,Teracom-eset és a Contributi ai decoder digitali-eset, lásd “GUIDELINES FOR THE FUNDING FRAMEWORK FOR THE DIGITAL SWITCHOVER”, 30–37. o.
54 Lásd „Supporting the most vulnerable consumers through digital switchover: A report by the Ofcom Consumer Panel, November 2004” és „Supporting Vulnerable Consumers with targeted assistance at and after Digital TV Switchover. A paper by the Consumer Expert Group on digital switchover for the Department for Culture, Media and Sport and the BBC, April 2006”.
55 Ez alól csak annyi kivételt tettek, hogy a segélyben részesülők mentesültek az egyébként kötelezően megfizetendő 40 font megfizetése alól.
56 “GUIDELINES FOR THE FUNDING FRAMEWORK FOR THE DIGITAL SWITCHOVER”, 12–14. o.
57 “GUIDELINES FOR THE FUNDING FRAMEWORK FOR THE DIGITAL SWITCHOVER”, 16–18.o.
58 A 2004-ben bevezett támogatási rendszert az EB 2007-ben meg nem engedett állami támogatásnak minősítette, lásd „Contributi ai decoder digitali-eset” C52/05.
59 Lásd a Hatósági Szerződés Öt Digitális Televízió Műsorszóró Hálózat Üzemeltetési Jogosultságának Gyakorlására, 7.4.5. pontja, illetve az Antenna Hungária által közzétett készülékekről információ: http://mindigtv.hu/vevoeszkozok (utolsó letöltés: 2012. október 2.).
60 Ezt a kötelezettséget 2011-ben az NMHH és az AH a hatósági szerződés módosítsakor megszüntette, lásd: http://nmhh.hu/cikk/894/ Kozlemeny_az_NMHH_es_az_AH_altal_alairt_ hatosagiszerzodesmodositasokrol (utolsó letöltés: 2012. október 6.).
61 …/2012. (…. . … ) NMHH rendelet a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről, http://nmhh.hu/dokumentum/153673/ nmhh_rendelet_tervezet_digitalis_atallas.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 2.).
62 Közlemény: Digitális Átállás Tesztprogram Sopronban és a barcsi kistérségben, http://nmhh.hu/cikk/151947/ Kozlemeny_Digitalis_ Atallas_Tesztprogram_ Sopronban_es_a_barcsi_kistersegben (utolsó letöltés: 2012. október 2.).
63 A digitális átállás forrásainak biztosításául a Dtv. korábban hatályos rendelkezései alapján mindenekelőtt az RTL Klub által az Országos Rádió- és Televízió Testületnek 2007-től, azaz a Dtv. hatályba lépésétől kezdődően, évente befizetett műsorszolgáltatási díjai szolgáltak. Jelenleg ehelyett a bevételi forrás helyett az Alap meghatározott részének kell rendelkezésre állnia. „Dtv. 45. §139 (1) A digitális átállás költségeit az elkülönített források felhasználásával kell fedezni. Ezek a) 140a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mttv.-ben meghatározott forrása, b)az analóg földfelszíni műsorterjesztés célját szolgáló frekvenciahasználat díjának külön jogszabályban meghatározott mértéke, c)a szolgáltatók önkéntes befizetései, d)költségvetési előirányzat, és e)egyéb befizetések. (2) A digitális átállás forrásai kizárólag a következő célok érdekében használhatók fel: a)digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, illetve az ehhez kapcsolódó jogosultságok pályáztatási költségének megelőlegezése; b)a digitális műsorterjesztés vételére alkalmas készülékkel nem rendelkezők rászorultsági alapú, célhoz kötött támogatása a külön jogszabályban meghatározottak szerint; vagy c) 141a digitális átállással kapcsolatos állami kommunikáció pályázat útján, vagy d) 142egyéb, az 1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat mellékletében (Digitális Átállás Stratégia) meghatározott célra.”
64 A vizsgálatunk tárgyát képező, az átállást már sikeresen befejezett országban igazolható volt ez az állítás. Lásd SEE Public Awareness Framework, http://www.see-digi.tv/documentation/ wp6-public-awareness-framework/ (utolsó letöltés: 2012. október 7.).
65 Horvátország és Olaszország kiemelten jó példákat szolgáltatott a civilek és önkéntesek bevonásának hatékonyságára, lásd SEE Public Awareness Framework, 57. o.
66 Lásd a Hatósági Szerződés Öt Digitális Televízió Műsorszóró Hálózat Üzemeltetési Jogosultságának Gyakorlására, 7.4.1.–7.4.4. pontjai
67 2007–ben az ITU WRC-07 Rádiótávközlési Világértekezlet döntése alapján a 790–862 MHz sáv elérhetővé válik Európában mobil célú használatra az 5.316A lábjegyzet alapján, úgynevezett co-primary use módon.
68 2012-ben az Európai Parlament és Tanács 243/2012/EU határozatot hozott többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról, amelyben kimondták: „A tagállamok 2013. január 1-jéig lefolytatják az engedélyezési eljárást annak érdekében, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára lehetővé tegyék a 800 MHz-es frekvenciasáv használatát. Azon tagállamok esetében, ahol rendkívüli nemzeti vagy helyi körülmények vagy határokon átnyúló frekvenciakoordinációs problémák akadályoznák az említett frekvenciasáv elérhetőségét, a Bizottság az érintett tagállam megfelelően megalapozott kérelme alapján 2015. december 31-ig egyedi eltérést biztosít.”
69 Az ITU WRC-12 Rádiótávközlési Világértekezletén, napirenden kívül az arab és az afrikai országok javaslatára a 694-790 MHz sáv (DD2) elsődleges jelleggel a műsorszórás mellett a mobil szolgálat részére is felosztásra kerül 2015-től, 2015-ig az ITU elvégzi a szükséges vizsgálatokat.
70 SEE STRATEGIC ROADMAP TO DIGITALIZATION, 40. o.
71 Példaként említhetjük, hogy 2012. szeptemberében az Arquiva műsorszóró megvásárolta a ConnectTV elnevezésű, OTT szolgáltatót, lásd: http://www.broadbandtvnews.com/ 2012/09/04/arqiva-buys-connect-tv/ (utolsó letöltés: 2012. október 5.).
72 „A digitális átállás Magyarországon már rég elkésett ahhoz, hogy a földi tévé műsorszórást megmentse. Ezért ideje lenne inkább a földi tévézés teljes lekapcsolásának határidejét kitűzni, hogy az erre a célra használt spektrum mihamarabb megnyíljon a vezetéknélküli szélessávú adatátvitel számára.” Lásd: Pápai Zoltán: Digitális átállás: utolsó pár előre fuss, http://infrapont.postr.hu/ (utolsó letöltés: 2012. október 5.).
73 1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának kormányzati feladatairól (DÁS) 9. oldal, http://misc.meh.hu/letoltheto/DAS_.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 8.