Médiakutató

Lábjegyzetek

Vincze Ildikó: A médiatörvények módosításai

1 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Mttv.), 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól (Smtv.).
2 „A diplomácia táncrendje miatt az elutasítást úgy kell előadni, mintha egyébként barátkozni szeretnénk. Ezek azok a politika művészetéhez tartozó mozdulatok, hogy majd a hét javaslatból kettőre-háromra (úgyis megcsináltuk már, csak ők nem vették részre) rábólintunk, a maradék kettőt pedig, amit nem akarunk, úgy utasítjuk el, hogy a többségét tulajdonképpen elfogadjuk. Ez a bonyolult játék afféle pávatánc.” Orbán Viktor miniszterelnök, 2012. május 31. ( Lásd: http://www.youtube.com/watch?v=0s5gzvb87ZY, utolsó letöltés: 2012. október 10.).
3 Nem foglalkozom ebben az írásban a médiatörvények kisebb módosításaival (lásd: http://mediajogfigyelo.hu/ index.php?do=a&id=965 (utolsó letöltés 2012. október 10.).
4 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/ index.php?do=a&id=1072 (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
5 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/files/ 1071_Mttv_modositas_a_kormanyjavaslat_ szovegszeru_valtozata.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
6 Itt olvasható az Smtv. módosítás előtti szövege: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/9_Smtv_2011_0102_0405.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
7 Itt olvasható az Mttv. módosítás előtti szövege: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/8_Mttv_2011_0103_0401.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
8 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/1116_02471.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
9 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/1157_2011_evi_XIX_ tv_mediatv_EU_modositasok.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
10 Lásd http://mediajogfigyelo.blog.hu/ 2011/07/03/http_ mediajogfigyelo_hu_1 (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
11 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/0_elektr_hirk_tv_ tarsadalmi_egyre_20110524.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
12 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/1504_T_3505_03505.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
13 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/1677_2011_evi_CVII_kivonat_.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
14 Lásd: http://mediajogfigyelo.blog.hu/2011/07/11/ http_mediajogfigyelo_hu_4 (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
15 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/ index.php?do=a&id=1438 (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
16 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/ index.php?do=a&id=1180 (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
17 Lásd: http://www.echr.coe.int/NR/ rdonlyres/01BD2C9F-96C5-4AC7-A4F6- 389A89ACEE24/0/HUN_CONV.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
18 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/0_2011-04-05_Hungary_ Freedex_EndMission.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
19 Lásd: http://atlatszo.hu/2011/07/07/ a-brfk-szbeo-udvozli-az-atlatszo-hu-t/ (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
20 Európai Parlament 1950(2011) Ajánlása, „4. Referring to the new Press and Media Law of Hungary (Law CIV of 2010 on the freedom of the press and the fundamental rules on media content), the Assembly expresses its concern that limits to the exercise of media freedom fixed by Article 4.3 and the exceptions to the right of journalists not to disclose their sources stipulated in Article 6 of this law seem to be overly broad and thus may have a severe chilling effect on media freedom. This law sets forth neither the procedural conditions concerning disclosures nor guarantees for journalists requested to disclose their sources. The Assembly calls on the Government and Parliament of Hungary to amend this law, ensuring that its implementation cannot hinder the right recognised by Article 10 of the Convention.”
21 Európai Emberi Jogi Egyezmény, „10. Cikk, Véleménynyilvánítás szabadsága, „1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a Cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok működését engedélyezéshez kössék. 2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából.”
22 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/0_Rttv_2010_augu_ 10en_hatalyos_szovege.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
23 Lásd: http://mediajogfigyelo.blog.hu/ 2011/07/19/ mediatorveny_frekvencia_ mediaszolgaltatasi_engedely_ megujitas_irasbeli_ figyelmeztetes (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
24 Lásd: http://mediajogfigyelo.blog.hu/ 2011/07/21/ mediatorveny_mediatanacs_ kartalanitas_vegkielegites_ megbizatas_megszunese (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
25 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/2101_AB_hat_0_1146_1746_10.pdf Megjegyzés: a Magyar Közlönyben való megjelenése után a határozat száma: 165/2011 (XII. 20.) AB határozat (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
26 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/ index.php?do=a&id=2102 (utolsó letöltés: 2012. október 10.). Itt jegyzem meg, hogy az Alkotmánybíróság még az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény alapján járt el, magánszemélyek és szervezetek beadványai alapján. A mintegy két hét múlva hatályba lépett Alaptörvény lényegesen korlátozta az AB jogkörét és a beadványozók személyét is.
27 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/ index.php?do=a&id=2696 (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
28 Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára 2012. május 15-én levelet írt a magyar kormánynak, amelyben aggodalmát fejezte ki a folyamatban lévő azon médiatörvény-módosítás felett, amely az Alkotmánybíróság 165/2011 (XII. 20.) AB-határozatának végrehajtását célozza, s amely levél utalt az Európa Tanács által megküldött, május 11-én kelt szakértői elemzés tartalmára is. A levélre Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter (egyben miniszterelnök-helyettes) mint a médiaügyekért felelős kormánytag május 21-én válaszolt. Ekkor már finisében volt a harmadik nagy médiatörvény-módosítási törvényjavaslat elfogadása.
29 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/2511_07022.pdf (utolsó letöltés: 2010. október 10.).
30 Lásd: http://www.mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/0_T_7022_tamogatott_ sor_osszehasonlito_ket_oszlop.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
31 A köztársasági elnök (a lényeget nem érintő formai okokból) első körben visszaküldte megfontolásra a törvényt az Országgyűlésnek. A köztársasági elnök levelét lásd: http://www.parlament.hu/irom39/ 07022/07022-0061.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
32 Lásd: http://www.mediajogfigyelo.hu/ uploads/files/2_2012_evi_LXVI_tv.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
33 Lásd: http://mediajogfigyelo.hu/ index.php?do=a&id=2560 (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
34 Lásd: http://www.mediajogfigyelo.hu/uploads/ files/0_Letter_From_DPM_ Navracsics_to_SG_Jagland_21-05-2012.pdf (utolsó letöltés: 2012. október 10.).
35 Sőt a Médiatanácsra vonatkozó szabályokat 2012 júniusában úgy módosultak, hogy életfogytig tartó stalluma mellett a Médiatanács elnöke még az NMHH esetleges új elnöke kinevezését is meghiúsíthatja.