Média válság idején, konferencia visszanézés

Médiakutató 2012 ősz

Médiapolitika

Móricz Ilona:

Bevezető a magyarországi helyzetképhez

A Médiakutató magyar fordításban adja közre Tóth Borbála „A digitális média feltérképezése: Magyarország” című tanulmányát, amely angolul 2012 februárjában jelent meg. Az országjelentés része annak 60 országot felölelő, A digitális média feltérképezése elnevezésű nemzetközi projektnek, amelyet a Nyílt Társadalom Alapítvány Média Programja kezdeményezett. E projekt azokat a lehetőségeket és kockázatokat elemzi, amelyek a digitális média térhódítását jellemzik világszerte. Elsősorban arra a kérdésre keres választ, miként hat a hagyományos média átalakulása a politikai, gazdasági és társadalmi eseményekről beszámoló hírmédiára, amely alapvető fontossággal bír a demokratikus társadalmakban.

A nemzetközi projektben résztvevő kutatók minden országban azonos módszertan alapján dolgoznak, így az eredmények és következtetések összevethetővé válnak. A kutatás kiindulópontja az, hogy a szilárd demokráciákban szükség van a jó minőségű újságírásra, a lakosságnak pedig a megbízható és bőséges információra. A projektben végzett kutatások megmutatják, miként hat a változás és a folyamatosság „együttélése” a médiára a különböző országokban, és miként lehet a média fenntartható működését oly módon újrafogalmazni, hogy megőrizhetőek maradjanak a pluralizmus, a sokszínűség, a transzparencia, az elszámoltathatóság, a szerkesztői függetlenség, a sajtó- és az információszabadság, a közszolgálat és a szakmai minőség értékei.

Ezeket az értékeket mindig szem előtt kell tartaniuk azoknak, akik a médiát átható, gyors ütemű változásokat értelmezik és befolyásolják. A digitális média feltérképezése projekt épp ezeket a mélyreható folyamatokat elemzi, és igyekszik nemzetközi szinten összekötni kutatókat, döntéshozókat, tudósokat, szabályalkotókat és civileket.

A kutatás az alábbi változásokra összpontosít: a digitális átállás folyamata, a hírforrásként működő új médiaplatformok létrejötte, a hagyományos műsorszolgáltatás és a telekommunikáció konvergenciája.

Minden országban helyi kutatók végzik az adatgyűjtést és az elemző munkát, a legtöbbször partnerszervezetekkel együttműködve. Az egyes országok jelentései összeadódva értékes adatbázist alkotnak, rendkívül sokrétű információt tartalmaznak a digitális média szerepéről és lehetőségeiről. 2012 júliusáig a következő országokban – és időrendi sorrendben – készültek el az elemzések: Románia, Thaiföld, Mexikó, Marokkó, Nagy-Britannia, Svédország, Oroszország, Litvánia, Olaszország, Németország, Egyesült Államok, Lettország, Szerbia, Hollandia, Magyarország, Albánia, Moldova, Japán, Argentína, Dél-afrikai Köztársaság, Törökország, Libanon, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Lengyelország, Montenegró.

Az egyes országokban végzett kutatásokkal párhuzamosan a Nyílt Társadalom Alapítvány Média Programja a digitális média kulcsterületeihez kapcsolódóan nemzetközi szakértőket kért fel tanulmányok megírására. Eddig 18 témában jelent meg elemzés, közülük néhány példa: A digitális média hatása az oknyomozó újságírásra (Mark Lee Hunter), Hogyan vált digitálissá a televíziózás Hollandiában? (Nico van Eijk és Bart van der Sloot), A német közszolgálati televíziózás és az online funkciók (Johannes Weberling), A digitális televízió, a közérdek és az európai jogalkotás (Petros Iosifidis), Digitális média, konfliktus és diaszpórák Afrika Szarván (Iginio Gagliardone and Nicole Stremlau), A közösségi média és a hírek (Paul Bradshaw), Online reklámozás: a kezdet, a fejlődés és a magánszférára gyakorolt hatás (Fernando Bermejo).

A magyarországi országjelentés a hírmédia működését meghatározó 2010-es médiatörvény-csomag elfogadását követően készült. A jogszabályok hatottak a jelentés minden aspektusára: a digitális átállás feltételeire és menetrendjére, az elfogulatlan és sokszínű információ elérhetőségére és az újságírók munkájára. Az új törvényeket követően kialakított jogi keretrendszer az elmúlt másfél évben gyakorta változott. A jelentést a szerző, Tóth Borbála 2012. január 5-én zárta le, az angol eredetihez írt vezetői összefoglaló (2012. február) az ezt követően bekövetkezett változások egy részét tükrözi. Azóta további lényeges ponton változtak a jogszabályok, amelyek közül több érinti a jelentésben megfogalmazott ajánlásokat is. E változásokat értelemszerűen a jelentés magyar fordítása nem tartalmazhatja.

Tóth Borbála jelentése fontos és hiánypótló összefoglaló a magyarországi digitális média helyzetéről. A nemzetközi projekt részeként a magyarországi jelentés összehasonlításokra nyújt lehetőséget, kitekintést kínálva a hírmédiának ahhoz, hogy minél hatékonyabb módon alkalmazkodjon a digitális világ követelményeihez.

A jelentés számos ponton kapcsolódik a Magyarországon kialakult szakmai vitákhoz és az elmúlt két évben kibontakozott médiaelemző kezdeményezésekhez. A Független Médiaközpont – e jelentés és témái alapján – az időközben bekövetkezett változások elemzését tervezi. 2012 őszén és telén kutatók, újságírók és médiaszakértők bevonásával további tanulmányok készülnek több kulcsfontosságú témában, és ezek egy részét a Médiakutató téli száma publikálja. Emellett – a Független Médiaközpont szervezésében – konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken előadások hangzanak el a digitális média számos aspektusáról, egyebek között e nemzetközi projekt regionális következtetéseiről, a digitális eszközök oknyomozó újságírásban alkalmazott eszközeiről, az infokommunikációs trendekről és a várható európai szabályalkotási kezdeményezésekről.

A projekttel kapcsolatos információk, publikációk a www.mappingdigitalmedia.org és a www.mediapolicy.org honlapokon, valamint a projekt facebook.com/mediapolicy oldalán olvashatók. A magyar nyelvű anyagok és linkek a Független Médiaközpont honlapján – http://www.cij.hu/hu/info/programok/digitalis-media – jelennek meg.

Budapest, 2012. augusztus 8.
Móricz Ilona
igazgató

Támogass adód 1%-ával

Lapunk, a Médiakutató nem kér és nem kap állami támogatást. Olvasóink adományaiból, egy magáncég támogatásából, az eladott példányok árából tartja fenn magát. Cserébe évente négy lapszámmal jelentkezünk nyomtatásban és online. Online formában lapunk ingyen, regisztráció nélkül olvasható. Szerkesztőink és bírálóink társadalmi munkában dolgoznak.
A Médiakutató immár 22 éve első közlésben jelenteti meg fiatal és szenior magyar és külföldi kutatók munkáit a médiajog, a médiapolitika, a médiaszociológia és a médiatörténet területéről. Számos tanulmánya tananyaggá vált a felsőfokú kommunikáció- és médiaképzésben.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadód 1 %-ával támogasd a Médiakutató Alapítványt! Adószámunk: 18687941-2-42

Médiakutató YouTube csatornája

Legolvasottabb
Támogass minket
A Médiakutatót önkéntes kutatók és szerkesztők készítik. Ha hasznosnak találod a működésünket, kérlek, támogasd a lap elkészítését!
Könyvajánló
<>
Szomszédok közt
> könyv rendelés
Pódiumbeszélgetések

„Szomszédok közt” pódiumbeszélgetés

Kérdez: Bajomi-Lázár Péter Médiakutató
Válaszol: Kovács M. András és Lányi Balázs forgatókönyvíró

> korábbi pódiumbeszélgetések

Partnereink